Danh sách các lớp Honors & AP tại Montverde Academy

09-09-2013 | 7623 lượt xem
Không giống với nhiều trường trung học công lập khác ở Mỹ, tại Montverde, học sinh có cơ hội được học nâng cao để phát huy điểm mạnh của mình ở mọi lĩnh vực.
Học sinh quốc tế có thể chọn cho mình một hoặc nhiều lớp Honors hoặc AP dưới đây để nâng cao điểm số và tích lũy tín chỉ đại học.

Honors Courses (14)

Algebra II - Honors
Ancient World
History - Honors
Biology - Honors
Calculus - Honors
Chemistry - Honors
English I - Honors
English II - Honors
English III - Honors
English IV - Honors
Geometry - Honors
Government - Honors
Physics - Honors
Pre-Calculus - Honors
U.S. History - Honors

Advanced Placement Courses (23)

AP Art History
AP Biology
AP Calculus AB
AP Calculus BC
AP Chemistry
AP Chinese Language
AP Computer Science A
AP English Language
AP English Literature
AP European History
AP Government and Politics: Comparative
AP Macroeconomics
AP Music Theory
AP Physics B
AP Physics C
AP Spanish Language
AP Statistics
AP Studio Art/Drawing
AP Studio Art/2-D
AP Studio Art/3-D
AP U.S. Government and Politics
AP U.S. History
AP World History

CRISOP