Visa Canada

Du học Canada - Chương trình visa ưu tiên áp dụng cho sinh viên Việt Nam từ 01/3/2016

23-05-2016
Quy trình xét thị thực ưu tiên (Canada Express Study - CES) này dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký theo học một trong số 45 trường cao đẳng/ đại học thành viên ...

Hướng dẫn xin visa sang Canada thăm thân nhân kết hợp du lịch

16-02-2016
Xin visa du lịch Canada không quá khó khăn, chỉ cần bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và trả lời thành thật các thông tin nhân viên lãnh sự yêu cầu.

Phân biệt Study Permit và Visa

18-11-2015
Visa còn gọi là giấy thông hành, cho phép người được cấp nhập cảnh vào Canada và có hiệu lực trong một khoảng thòi gian nhất định.

Kinh nghiệm phỏng vấn visa Canada

18-10-2015
Không phải trường hợp nào LSQ Canada cũng yêu cầu phỏng vấn vì họ có đến 3 tháng để xem xét hồ sơ của các bạn. Nhưng ...

Visa Canada - FAQ

10-08-2013
Việc xét hồ sơ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào chất lượng và số lượng hồ sơ nộp vào cùng thời điểm. Sự chậm trễ có thể gây ra bởi khâu xác minh ...

10 lý do từ chối visa Canada thường gặp

21-01-2013
Bên cạnh những hồ sơ hội đủ điều kiện để du học Canada thì vẫn còn một số hồ sơ bị từ chối vì chưa thể hiện đủ và đúng khả năng học tập ...