Visa Mỹ

Chương trình gia hạn visa qua đường bưu điện của ĐSQ Hoa Kỳ

08-12-2015
Các điều kiện cho việc gia hạn Visa qua đường bưu điện là gì? Những giấy tờ phải nộp để xin gia hạn visa là gì? Điều gì có thể làm quá trình xử lý ...

Điều kiện để xin hẹn phỏng vấn visa Hoa Kỳ sớm

03-12-2015
Nếu bạn có nhu cầu đi lại đột xuất theo một trong các tiêu chí được liệt kê dưới đây, bạn có thể đủ điều kiện cho một cuộc hẹn phỏng vấn sớm ...

Các bước xin hẹn phỏng vấn visa Hoa Kỳ sớm

02-12-2015
Nếu bạn muốn tiếp tục yêu cầu cuộc hẹn phỏng vấn sớm, hãy hoàn tất Mẫu đơn Yêu cầu Phỏng vấn sớm bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với tổng đài để ...

Visa Mỹ: Out-Of-State (OSS) và Illegal-Status (IS)

21-08-2013
Out-of-Status là tình trạng visa hiện thời của bạn chưa rõ ràng, ví dụ visa đã hết hạn, nhưng bạn chưa/sẽ không bị liệt vào diện illegal.

Visa Mỹ: Thu phí bằng tiền Việt Nam Đồng và thêm 7 điểm thu phí từ 8/8/2013

16-08-2013
Nhằm mục tiêu nâng cao dịch vụ khách hàng cho đương đơn xin visa không định cư, từ ngày 8/8/2013 việc thu phí xét đơn visa Hoa Kỳ sẽ có hai cải tiến lớn.