Ngoại ngữ

IELTS UKVI - Những điều cần biết

01-04-2015
Kỳ thi IELTS UKVI chính thức được tổ chức và áp dụng từ ngày 6/4/2015 để bảm bảo tính an ninh, độ tin cậy của chứng chỉ IELTS.

"every student" or "every students"

26-08-2013
"Every" is always followed by a singular verb. That's because we refer to every single item, and NOT to all of them combined.

3 major vocabulary building tips

20-08-2013
Reading can greatly help you in building vocabulary.

Speak or Talk?

07-08-2013
Well, these two words basically mean the same thing. However, there is a difference in the way we USE these words.

If and Whether

19-07-2013
We use the word "whether" to show there is doubt about something, or that there are two different options.

Nghe các cao thủ chia sẻ bí kíp thi IELTS

31-01-2013
IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết và được đồng sở hữu bởi Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và ...