Tìm kiếm từ "SCUT" 2 kết quả
Học bổng SCUT dành cho sinh viên Việt Nam 2013
Cơ hội nhận học bổng toàn phần và bán phần cho toàn bộ chương trình đại học và sau đại học năm học 2013
Đại học Công nghệ Hoa Nam tuyển sinh khóa tháng 2/2013
Là một trong 25 trường đại học hàng đầu Trung Quốc, Top 5 trường thuộc lĩnh vực khoa học và đứng đầu tỉnh Quảng Đông về chất lượng đào tạo.