TasTafe - Hệ thống cao đẳng nghề công lập tại Tasmania (Úc)

15-10-2023 | 490 lượt xem
Các khoá học nghề tại TasTAFE là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn học nghề 2 năm để nhanh chóng ra nhập thị trường lao động, hoặc giúp giảm học phí khi liên thông lên đại học.

TasTAFE
  • Là hệ thống cao đẳng nghề công lập của Chính phủ bang Tasmania (Úc), cung cấp các khoá dạy nghề (VET) từ chứng chỉ tới cao đẳng, liên thông lên đại học Tasmania. 
  • Chú trọng đào tạo nghề theo hướng thực hành, cầm tay chỉ việc, giúp sinh viên sẵn sàng - tự tin gia nhập thị trường lao động tay nghề tại Úc.
  • Giảng viên trực tiếp làm việc trong ngành để có thể truyền đạt cho sinh viên kiến thực thực tiễn, cập nhật về nghề
  • Kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp địa phương, nắm bắt nhu cầu thị trường để đảm bảo cung cấp nguồn nhân sự tay nghề cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà tuyển dụng
  • Đào tạo theo mô phỏng thực tế, gắn kết chặt chẽ với môi trường làm việc thực tiễn trong ngành 
  • 88% nhà tuyển dụng hài lòng với chất lượng đào tạo của TasTAFE
  • 92% sinh viên hài lòng khi học tập tại TasTAFE và sẵn sàng giới thiệu TasTAFE cho người khác
  • Các khoá học nghề liên thông từ TasTAFE lên Đại học Tasmania giúp sinh viên có lộ trình học tập lên bậc cử nhân rõ ràng với yêu cầu đầu vào thấp và giảm chi phí học tập, tăng khả năng được cấp visa, sinh viên sẽ nhận được 2 bằng (cao đẳng + đại học), vừa có kiến thực nghề thực tế vừa được đào tạo nâng cao, giúp dễ dàng được tuyển dụng và tăng điểm khi xin visa định cư.
Chương trình đào tạo

1. Tiếng Anh
Thời gian học: Từ 10 tuần - 40 tuần
Học phí: 340 AUD/ tuần
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2, 5, 7, 10
Yêu cầu đầu vào: IELTS tối thiểu 4.5 hoặc tương đương


2. Du lịch, khách sạn, nhà hàng (Hospitality & Tourism)
* Cao đẳng Nâng cao về Quản trị Du lịch/ Advanced Dip of Travel & Tourism Management (Cert 3 in Tourism + Advanced Dip)
Thời gian học: 1,5 năm
Học phí: 23500 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2
Liên thông lên Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) tại UTAS: + 1,5 năm = 3 năm

* Cao đẳng Nâng cao về Quản trị Nhà hàng - Khách sạn/ Advanced Diploma of Hospitality Management (Cert 3 in Hospitality + Advanced Dip)
Thời gian học: 1,5 năm
Học phí: 26100 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2
Liên thông lên Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) tại UTAS: + 1,5 năm = 3 năm

* Cao đẳng về Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Cert 3 + Cert 4 in Commercial Cookery + Dip)
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 38000 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2, 7
Liên thông lên Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) tại UTAS: + 2 năm = 4 năm

3. Công nghệ Thông tin (Information Technology)
Cao đẳng CNTT (Cert 3 + Cert 4 + Dip)
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 34500 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2, 7
Liên thông lên Cử nhân Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Bachelor of Information & Communication Technology) tại UTAS: + 2,5 năm = 4,5 năm

4. Kỹ thuật & Khoa học (Engineering & Science)
Diploma of Laboratory Technology/ Cao đẳng Kỹ thuật phòng Lab (Cert 4 + Dip)
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 29029 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2

Diploma of Engineering Technical/ Cao đẳng kỹ thuật
Thời gian học: 2 năm (96 tuần)
Học phí: 28500 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2

5. Kế toán & Kinh doanh (Accounting & Business)
Diploma of Accounting/ Cao đẳng Kế toán (Cert 3 + Cert 4 + Dip)
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 29000 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2
Liên thông lên Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business, Accounting) tại UTAS: + 2 năm = 4 năm

Diploma of Leadership & Management/ Cao đẳng Quản lý & Lãnh đạo (Cert 3 + Cert 4 in Business + Dip)
Thời gian học: 2 năm
Học phí: 29000 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2
Liên thông lên Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business, Accounting) tại UTAS: + 2 năm = 4 năm

6. Dịch vụ Cộng đồng (Community Services)
Diploma of Community Services/ Cao đẳng Dịch vụ Cộng đồng (Cert 3 + Cert 4 + Dip)
Thời gian học: 2 năm (96 tuần)
Học phí: 29000 AUD
Campus: Hobart
Khai giảng: Tháng 2 
Liên thông lên Cử nhân Công tác Xã hội (Bachelor of Social Work , Honours) tại UTAS: + 3 năm = 5 năm

7. Chăm sóc Trẻ em (Childrend's Services)
Diploma of Early Childhood Education & Care/ Cao đẳng Chăm sóc & Giáo dục Mầm non (Cert 3 + Dip)
Thời gian học: 2.5 năm (111 tuần)
Học phí: 36000 AUD
Campus: Launceston
Khai giảng: Tháng 2 

8. Sức khoẻ (Health)
Diploma of Nursing/ Cao đẳng Y tá (Cert 3 + Dip)
Thời gian học: 104 tuần
Học phí: 29000 AUD
Campus: Hobart, Launceston
Khai giảng: Tháng 2, 7

* Yêu cầu đầu vào
- Tốt nghiệp THPT tại VN
- Diploma of Nursing: IELTS 7.0 (không kỹ năng nào dưới 7.0), hoặc PTE 65 - 78
- Các chương trình khác: IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc PTE 42 - 49

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Du học CRISOP - Đại diện tuyển sinh của Đại học Tasmania/TasTafe (hệ thống trường nghề công lập) và hệ thống trường công lập từ tiểu học đến trung học phổ thông tại Tasmania: 0989286959/ hoa.nguyen@crisop.edu.vn