Danh sách các ngành tại MITT (Manitoba Canada) nhận hồ sơ kỳ tháng 9/2022

18-10-2021 | 250 lượt xem
Chỉ còn vài tuần nữa, Manitoba Institute of Trades & Technology sẽ xét hồ sơ nhập học kỳ tháng 9/2022. Dưới đây là các chương trình nhận học sinh quốc tế. Mặc dù số lượng chương trình không nhiều, nhưng đều là những ngành có nhu cầu nhân lực cao tại tỉnh bang.PROGRAM AVAILABILITY FOR INTERNATIONAL STUDENTS

1. Chứng chỉ 1 năm
 
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Business Administrative Assistant
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

CAD Technician
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
 
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
 
Electrical Applications
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
 
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Graphic and Print Technician
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Hairstyling
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $12,700
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0)

Hotel and Hospitality Services
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
 
Industrial Mechanic/Millwright
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
 
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Medical Office Assistant
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.5 (không band nào dưới 5.5)
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $16,400
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

Network and Systems Administrator (Formerly Network and Computer Technology)
- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $17,200
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)

- Chứng chỉ 1 năm, có thực tập, học phí $17,000
- Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT, IELTS 6.5 (không band nào dưới 5.5)

Software Developer
Thời gian học: 1 năm toàn thời gian (12 tháng học)
Bằng cấp: Diploma
Thực tập: 8 tuần thực tập không hưởng lương 
Học phí: $17,200
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề
- Có các kỹ năng máy tính cơ bản như email, web searches, word processing, spreadsheets, presentation software.
- IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
 
Thời gian học: 2 năm toàn thời gian (20 tháng học)
Bằng cấp: Diploma
Thực tập: 8 tuần
Học phí: $17,200/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề
- IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5

Early Childhood Education
Thời gian học: 2 năm toàn thời gian (20 tháng học)
Bằng cấp: Diploma
Thực tập: Có, ở cả 2 năm 
Học phí: $16,400/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề
- IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 6.0
 
Hospitality Management
Thời gian học: 2 năm toàn thời gian (20 tháng học)
Bằng cấp: Diploma
Thực tập: 380 giờ/ năm 
Học phí: $16,400/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề
- IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
 
Pharmacy Technician
Thời gian học: 2 năm toàn thời gian (20 tháng học)
Bằng cấp: Diploma
Thực tập: 3 kỳ thực tập không trả lương/ 2 năm
Học phí: $18,250/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc trung học nghề
- IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 6.0

3. Chương trình sau cao đẳng/ đại học
 
Post Graduate Business Management Certificate
Thời gian học: 1 năm toàn thời gian (12 tháng học)
Bằng cấp: Post -Graduate Diploma
Thực tập: Không
Học phí: $17,100/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành business hoặc liên quan
- IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 5.5

Post Graduate Global Supply Chain Management Diploma
Thời gian học: 2 năm toàn thời gian (16 tháng học)
Bằng cấp: Post -Graduate Diploma
Thực tập: Không
Học phí: $11,400/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành business hoặc hoàn tất chương trình MITT Post-Graduate Certificate in Business Management
- IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 5.5
 
Post Graduate International Business Diploma
Thời gian học: 1 năm toàn thời gian (12 tháng học)
Bằng cấp: Post -Graduate Diploma
Thực tập: Không
Học phí: $17,100/năm
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành business hoặc liên quan
- IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 5.5

CRISOP là đại diện tuyển sinh chính thức của BCIT tại Việt Nam.
Quý phụ huynh/ các bạn học sinh vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi 0989.286.959 (zalo/viber) để được tư vấn chi tiết.

Từ khóa: MITT - du học Canada