Cập nhật chính sách học bổng của Đại học Tasmania (Úc) áp dụng cho sinh viên Việt Nam nhập học 2024

25-10-2023 | 981 lượt xem
Các chính sách học bổng tại UTAS gồm: học bổng 25% (toàn khoá), học bổng 15% (toàn khoá) và học bổng 100% khoá tiếng Anh (tối đa 20 tuần), áp dụng cho kỳ tháng tháng 2 và tháng 7/2024

HỌC BỔNG 15% TASMANIAN ACCESS SCHOLARSHIP (TAS)
 
Đối tượng áp dụng: Tất cả các học sinh nhập học kỳ tháng 2/2024 mà không đáp ứng điều kiện học lực để đạt được học bổng TIS 25%. Học bổng tự động cấp trong thư mời học không cần xin riêng.
 
Ngành học áp dụng: Tất cả các chương trình, trừ các khoá sau:
- Bachelor of Medical Science
- Doctor of Medicine
- Bachelor of Nursing tại Hobart
- Bachelor of Applied Science (Nautical Science)
- Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)
- Master of Physiotherapy
- Master of Business Administration (Executive, parttime)
- Master of Laboratory Medicine
- Các khoá học online
 
HỌC BỔNG 25% TASMANIAN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (TIS)
 
Đối tượng áp dụng: Dành cho học sinh nhập học kỳ tháng 2 và tháng 7/2024 với điểm GPA như sau:  
- Bậc cử nhân: GPA lớp 12 từ 8.0
- Bậc Thạc sĩ: GPA toàn khóa từ 7.0/10 hoặc 3.0/4.0
Lưu ý: 1 số ngành cạnh tranh có thể yêu cầu mức GPA cao hơn. Học bổng tự động cấp trong thư mời học không cần xin riêng.
 
Ngành học áp dụng: Tất cả các chương trình, trừ các khoá sau:
- Bachelor of Medical Science
- Doctor of Medicine
- Bachelor of Dementia Care
- Các khoá học AMC Seafaring 
 
HỌC BỔNG 100% KHÓA TIẾNG ANH EAP
 
- Học bổng cấp tự động với các trường học học sinh học cử nhân hoặc thạc sĩ mà cần thêm tiếng Anh, tối đa học bổng cho 20 tuần học. 
- Học bổng được phép cấp đồng thời với học bổng TIS 25%
- Học bổng không được cấp đồng thời với Học bổng TAS 15%

CRISOP là đại diện tuyển sinh chính thức của University of Tasmania tại Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0989286959/ hoa.nguyen@crisop.edu/vn