Học bổng lên đến 50% từ trường Đại học Western Sydney, Úc

14-03-2023 | 1839 lượt xem
Học bổng có giá trị 3000$ - 6000$ - 50% học phí được cấp cho toàn chương trình, áp dụng cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ
1. Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships 
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế  
 • Giá trị: 50% cho toàn chương trình  
 • Áp dụng cho chương trình: Undergraduate và Postgraduate, ngoại trừ Doctor of Medicine, Bachelor of Nursing, Master of Research, Higher Degree Research programs. 
 • Điều kiện: Thỏa mãn các yêu cầu về học thuật (ATAR of 90  hoặc tương đương cho chương trình Undergraduate;  GPA of 5.95 out of 7.0 cho chương trình Post Graduate) và yêu cầu tiếng Anh. Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác và accept offer trước deadline. 
 • Cách thức: Không cần nộp đơn riêng, ứng viên đủ điều kiện sẽ được chọn vào shortlist và yêu cầu bổ sung bài luận để trường đánh giá, hai lần mỗi năm. 
2. Western Sydney International Scholarships 
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế  
 • Giá trị: AUD 3,000 –  AUD 6,000 cho toàn chương trình  
 • Áp dụng cho chương trình: Undergraduate và Postgraduate, ngoại trừ Doctor of Medicine, Master of Research, Higher Degree Research programs. 
 • Điều kiện: Thỏa mãn các yêu cầu về học thuật & đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học khác. 
 • Cách thức: Không cần nộp đơn riêng, ứng viên đủ điều kiện sẽ được đánh giá với mức học bổng 3000 hoặc 6000 dựa vào điểm thành tích. 

Chi tiết về học bổng, xem thêm tại: International Scholarships | Western Sydney University 
Thông tin chi tiết xin mời liên hệ: hoa.nguyen@crisop.edu.vn/ 0989286959
 _________________
 
Các xếp hạng về Western Sydney Uni
 
Times Higher Education World University Rankings 2022 
 • Top 2% in the world 
 • Top 250 universities globally 
Times Higher Education Young University Rankings 2022 
 • Number 5 in Australia among universities under 50 years old 
 • Number 31 in the world among universities under 50 years old 
QS World University Rankings 2023 
 • Ranked 510 in the world
Top 350 in the Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2021

US News Best Global Universities 2021
 • Top 20 in Australia 
 • Top 250 globally