Giá trị của bằng cấp và chuyên ngành đối với việc định cư Canada (Ontario)

29-04-2021 | 883 lượt xem
Trong số các nước nói tiếng Anh, Canada hiện là quốc gia có chính sách định cư cởi mở nhất đối với du học sinh với trên 60 chương trình đang được áp dụng.
Lộ trình ngắn nhất để có PR đối với 1 du học sinh là đăng ký một chương trình học từ 1 - 4 năm, xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp từ 1 - 3 năm, làm việc và tích lũy kinh nghiệm --> nộp hồ sơ xin PR.

Trong số các yếu tố được xét đến trong một bộ hồ sơ xin PR thì giáo dục/ education đóng một vai trò quan trọng. Việc bạn học chuyên ngành gì, bằng cấp ra sao, trường thuộc khu vực thành thị nào.... cũng đều có thể làm tăng hay giảm số điểm trong hồ sơ định cư của bạn.

Dưới đây là thang điểm đánh giá được áp dụng tại tỉnh bang Ontario đối với bằng cấp trong hồ sơ xin định cư:

1. Bằng cấp
- PhD/ Tiến sĩ: 10 điểm
- Masters/ Thạc sĩ: 8 điểm
- Bachelor or equivalent/ Cử nhân hoặc tương đương: 6 điểm
- College Diploma or trade certificate: Cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ nghề: 5 điểm

2. Lĩnh vực đào tạo
- Engineering/ Kỹ thuật: 10 điểm
- Health care/ Chăm sóc sức khỏe, y tế: 10 điểm
- Toán & Khoa học máy tính: 9 điểm
- Quản trị & kinh doanh: 7 điểm
- Trades/ Thợ nghề: 7 điểm
- Xã hội, luật, giáo dục: 6 điểm
- Nghệ thuật & nhân văn: 5 điểm

CRISOP