Du học Đức

Du học ngành Điều dưỡng tại Đức

16-11-2015
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ miễn phí. Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ 800 - 1,000eur trong 1 năm đầu. Hợp đồng lao động 3 năm với thu nhập cao. Tỷ lệ visa ...