Đại học Tasmania - Các ngành học được ở lại Úc làm việc thêm 2 năm

22-09-2023 | 945 lượt xem
Không giống các thành phố lớn khác, Tasmania được coi là vùng "regional", do vậy sau khi tốt nghiệp, tuỳ vào bằng cấp, bạn sẽ được ở lại thêm từ 1 - 2 năm. Và nếu bạn học 1 trong những chương trình thuộc nhóm ưu tiên dưới đây thì tổng thời gian được ở lại Úc làm việc sẽ là 5 - 8 năm.
****Áp dụng từ tháng 06/2023

* Nhóm Engineering (Kỹ sư)
* Nhóm ICT (Công nghệ Thông tin)


* Nhóm Medical & Nursing (Y và Y tá)


* Nhóm Allied Health (Sức khoẻ)


* Nhóm Agriculture (Nông nghiệp)* Nhóm khác


Để được tư vấn, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Du học CRISOP - Đại diện tuyển sinh chính thức của Đại học Tasmania (UTAS) tại Việt Nam - 0989286959/ hoa.nguyen@crisop.edu.vn