Cập nhật học bổng kỳ tháng 01/2024 của một số trường cao đẳng/ đại học tại Canada

01-07-2023 | 705 lượt xem
Học bổng trị giá từ CAD1000 tới CAD20000, cấp cho các khoá học từ cao đẳng tới sau đại học, với điều kiện cụ thể về điểm trung bình lớp 12 tại Việt Nam.
1. Cape Breton University (CBU), Nova Scotia


- Học bổng đặc biệt dành riêng cho sinh viên Việt Nam, nộp hồ sơ trực tiếp vào các chương trình cử nhân tại CBU, trị giá CAD5000.
- Yêu cầu: GPA lớp 12 từ 8.5 trở lên
- Học sinh chưa đủ yêu cầu cầu vào tiếng Anh được nhận thêm 1 học bổng cho khoá tiếng Anh online tại trung tâm tiếng Anh của CBU (CBLC) trị giá CAD1400

2. University of the Fraser Valley (UFV), BC


- Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, áp dụng cho các chương trình cử nhân, trị giá CAD20000. Số lượng: 10 suất/ kỳ. Yêu cầu: GPA lớp 12 tối thiểu 9.2. Trị giá: CAD20000 (chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ CAD5000)
- Học bổng đầu vào áp dụng cho sinh viên quốc tế có GPA tương đương 3.0 (từ 8.0 trở lên), trị gía CAD5000, áp dụng cho các chương trình đại học và sau đại học (trường hợp học sinh có GPA từ 8.2 - 8.5 có thể được nhận mức học bổng cao hơn)
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp trung học tại bang B.C với GPA 3.0, trị giá CAD5000. Số lượng 5 suất/ kỳ, trừ vào học phí kỳ đầu tiên.

3. Humber College, ON


- Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế, áp dụng cho các khoá cao đẳng/ cao đẳng nâng cao, trị giá CAD2000 (trừ vào học phí 2 kỳ đầu, mỗi lần CAD1000)
- Học bổng dành riêng cho bậc cử nhân, trị giá từ CAD1500 - CAD4000 (tuỳ theo GPA), được gia hạn cho năm sau nếu sinh viên duy trì điểm học mỗi năm từ 80% trở lên

4. Seneca College, ON


- Học bổng đầu vào (cấp 1 lần), trị giá CAD1000, dành cho các chương trình cao đẳng/ sau cao đẳng đại học, dựa trên thành tích học tập. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2023
- Học bổng đầu vào (có thể gia hạn mỗi năm), trị giá CAD1000/ năm, áp dụng cho chương trình cao đẳng/ sau cao đẳng đại học, dựa trên thành tích học tập. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2023
- Học bổng áp dụng cho sinh viên đăng ký vào các chương trình cử nhân, có GPA 80% (tương đương 3.6), trị giá tới CAD4000. Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 10/2023
- Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ bậc cao đẳng lên cử nhân tại trường, có GPA từ 70% (tương đương 3.3 hoặc cao hơn), trị giá CAD2500. Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 10/2023

5. Sault College


- Học bổng đầu vào, xét tự động, áp dụng cho tất cả sinh viên Đông Nam Á, trị giá CAD2000
- Sinh viên có IELTS từ 7.0 trở lên được nhận thêm học bổng CAD2000