Bảng xếp hạng 20 trường đại học hàng đầu Canada 2022

10-01-2022 | 3371 lượt xem
Mclean's công bố nhiều bảng xếp hạng, trong đó xếp hạng về danh tiếng nói chung và từng ngành nói riêng được du học sinh quan tâm nhất.
1. Bảng xếp hạng tổng thể


2. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất nhóm ngành kinh doanh


3. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất nhóm ngành máy tính


4. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất nhóm ngành kỹ sư 


5. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất nhóm ngành nursing


6. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất nhóm ngành giáo dục


7. Bảng xếp hạng 20 trường đào tạo tốt nhất các chương trình về y khoa và làm nghiên cứu sinh


Theo McLean's