Tóm tắt thông tin định cư tại một số tỉnh bang Canada (2020)

14-09-2020 | 630 lượt xem
Đây là những thông tin cơ bản, định hướng cho du học sinh nhằm chuẩn bị một lộ trình định cư phù hợp tại Canada
 
Tỉnh New Brunswick

New Brunswick Provincial Nominee Program (NB PNP)

NB PNP Skilled Worker Stream:
 
- Có job offer từ employer ở NB (được chủ hỗ trợ giấy tờ)
- NOC 0, A, B, C
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Du học sinh tốt nghiệp tối thiểu chương trình 1 năm CĐ/ĐH ở NB: Không yêu cầu kinh nghiệm việc làm
- Chứng minh nhu cầu tuyển dụng của người chủ lao động
- Lọc ứng viên bằng hệ thống điểm riêng (60/100 điểm), là lợi thế cho candidates có:
               • Độ tuổi từ 22-55
               • IELTS > 6.0
               • Work experience > 1 năm
               • Tốt nghiệp ít nhất chương trình 1 năm CĐ/ĐH ở NB.
               • Có nhiều connections / tie knot ở NB

Tỉnh Nova Scotia

Nova Scotia Nominee Program (NSNP)

1. NSNP – Skilled Worker
• Tốt nghiệp tối thiểu THPT (trong hoặc ngoài Canada)
• Full-time permanent job offer trong NS
• Có kinh nghiệm việc làm 1 năm liên quan đến vị trí trong job offer
• Từ 21 – 55 tuổi
• IELTS từ 5.0 trở lên

2. NSNP Experience – Express Entry
• Tốt nghiệp tối thiểu THPT (trong hoặc ngoài Canada)
• Có kinh nghiệm việc làm tối thiểu 1 năm trong NS – Eligible EE profile
• Từ 21 – 55 tuổi
• NOC 0, A: IELTS 6.0 trở lên NOC B: IELTS 5.0 trở lên
• Có profile mở tại hệ thống của liên bang.

Tỉnh Saskatchewan

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

1. SINP – Student from a SK institution
• Tốt nghiệp từ một trường CĐ/ĐH trong SK (certificate, diploma, degree)
• Work experience: 6 tháng tại SK (paid work 780h) (kinh nghiệm: lúc đi học + thực tập + sau tốt nghiệp)
• Permanent, full-time job offer thuộc NOC 0, A, B hoặc có liên quan đến lĩnh vực đã học
• NOC C job offer: IELTS 4.5

2. SINP – Student from an institution in Canada
• Tốt nghiệp tối thiểu chương trình 1 năm từ một trường CĐ/ĐH trong Canada
• Work experience: 6 tháng tại SK (paid work 780h) liên quan đến lĩnh vực đã học (kinh nghiệm: sau tốt nghiệp + có PGWP)
• Permanent, full-time job offer thuộc NOC 0, A, B hoặc có liên quan đến lĩnh vực đã học
• NOC C job offer: IELTS 4.5
** Employer ở SK cần phải có SINP Approval Letter

Tỉnh Manitoba

1. MPNP International Education Stream – Career Employment Pathway:
• Tốt nghiệp tối thiểu chương trình CĐ/ĐH 1 năm ở MB trong vòng 3 năm gần nhất
• Tối thiểu IELTS 6.0
• Job offer từ employer MB
• Không yêu cầu kinh nghiệm việc làm nhưng phải đang làm việc full-time tại thời điểm nộp hồ sơ
• Job thuộc: https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/in-demand-occupations/
• Chứng minh ràng buộc với tỉnh
• Hệ thống tính điểm riêng

2. MPNP International Education Sream - Graduate Internship Pathway:
• Tốt nghiệp Master hoặc PhD tại MB trong vòng 3 năm gần nhất
• Tối thiểu IELTS 6.0
• Hoàn thành kỳ thực tập Mitacs Elevate hoặc Accelerate trong lĩnh vực và nghiên cứu được chấp thuận tại MB
• Không cần job offer
• Đáp ứng yêu cầu về tài chính hoặc có permanent full-time job tại MB
• Sống trong MB và Chứng minh ràng buộc với tỉnh
Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

3. MPNP Skilled Workers in Manitoba – International Student Working Graduates:
• Tốt nghiệp từ một trường được MB công nhận, tối thiểu chương trình 1 năm sau CĐ/ĐH
• Job offer từ MB employer, NOC 0, A, B, C, D, đã và đang làm việc ít nhất là 6 tháng.
• Chứng minh ràng buộc với tỉnh
• NOC C, D: IELTS 4.0
• Hệ thống tính điểm riêng của tỉnh

Tỉnh Alberta

Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)

1. AINP AOS:
• Tốt nghiệp tối thiểu từ chương trình 1 năm
• Đi làm đúng ngành với chương trình học, kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
• NOC 0, A, B, C, D và không thuộc 2 danh sách cấm
• IELTS 4.5 – 5.0
*Post-grad: job and experience đúng ngành với tất cả chương trình đã học (cả trong và ngoài Alberta).
 
2. AINP EE:
• Kinh nghiệm việc làm tối thiểu 1 năm (trong hoặc ngoài Canada) - EE eligibility.
• NOC 0, A, B (*)
• EE CRS từ 300 trở lên
• Có connections / tie knot với Alberta sẽ được ưu tiên (*)

Tỉnh British Columbia

British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP)

1. BCPNP International Graduate:
• Job offer under NOC 0, A, B từ BC employer
• Tốt nghiệp tối thiểu chương trình CĐ/ĐH ở Canada trong 3 năm gần nhất
• NOC B: minimum IELTS 4.0
• Đạt mức thu nhập tối thiểu ở BC
• Hệ thống tính điểm riêng của tỉnh, lợi thế cho Candidates với:
         Tiếng anh tốt
         Kinh nghiệm việc làm 1 năm trở lên
         Có mức thu nhập cao
         Tốt nghiệp ít nhất chương trình 1 năm CĐ/ĐH ở BC
         NOC job 0 hoặc A

2. BCPNP International Post-Graduate:
• Tốt nghiệp Master/PhD trong 3 năm gần nhất (Khoa học tự nhiên, sức khỏe...) tại trường thuộc BC.
• Chứng minh ý định định cư lâu dài ở BC (thời gian sinh sống, công việc, người nhà, ... ở BC)

3. BCPNP Skilled Worker:
• Job offer under NOC 0,A,B từ BC employer (công việc đang cần nhân lực của BC)
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan trực tiếp vị trí của job offer
• Đạt mức thu nhập tối thiểu ở BC
• NOC B: minimum IELTS 4.0
• Hệ thống tính điểm riêng của tỉnh, là lợi thế cho Candidates có:
       Tiếng anh tốt
       Kinh nghiệm việc làm 1 năm trở lên
       Có mức thu nhập cao
       Tốt nghiệp ít nhất chương trình 1 năm CĐ/ĐH ở BC

Tỉnh Ontario

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

1. OINP International Student Stream:
• Tốt nghiệp tối thiểu từ chương trình 1 năm (post-grad) hoặc 2 năm (diploma/degree) từ 1 trường CĐ/ĐH của Ontario
• Có job offer từ một người chủ ở Ontario (có yêu cầu riêng cho người chủ lao động)
• Nộp hồ sơ trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp
• NOC 0, A, B
• Không yêu cầu IELTS và kinh nghiệm việc làm
*Chương trình không thường xuyên mở.

Cập nhật:
• Đã có tổng cộng 1347 đề cử trong năm 2019 và 1254 trong năm 2018 dưới diện này
• Đã mở 2 lần vào 03/03/2020 và 19/08/2020 và hiện chưa có thông báo cụ thể ngày mở lại

2. OINP Master Stream:
• Master: tối thiểu 1 năm học full-time từ 1 trường ĐH của Ontario
• IELTS 6.0
• Nộp hồ sơ trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp
• Không yêu cầu kinh nghiệm việc làm hoặc job offer
*Chương trình không thường xuyên mở.
Cập nhật:
• Đã có tổng cộng 805 đề cử trong năm 2019 và 1215 trong năm 2018 dưới diện này
• Từ đầu năm 2020 đến nay vẫn chưa mở và chưa có thông báo cụ thể ngày mở
• Lần gần nhất OINP mở hệ thống là ngày 30/04/2019

Rural and Northern Immigration Pilot (RNIP) - Chương trình định cư thí điểm vùng nông thôn

• Chỉ áp dụng cho 1 số communities có trong chương trình, ở Ontario có: Thunder Bay, Sudbury, Ste. Marie, North Bay, Timmins.
• Có genuine job offer (fulltime, non-seasonal, permanent), meet minimum wage, thuộc NOC 0, A, B, C, D)
• Du học sinh tốt nghiệp từ trong các communities đó ra:
       o Không yêu cầu kinh nghiệm việc làm
       o Tốt nghiệp tối thiểu chương trình CĐ/ĐH 2 năm trở lên hoặc chương trình Master
       o Bằng cấp này không quá 18 tháng trước khi nộp hồ sơ PR
       o IELTS 4.0 – 5.5 tùy vào NOC job
       o Sinh sống tại một trong các communities đó ít nhất 16 tháng trong vòng 24 tháng hoặc trong suốt thời gian học (đối với Master)
 
*Yêu cầu chung, mỗi community sẽ có yêu cầu riêng khác nhau.

Theo CanTravel
Từ khóa: định cư Canada