So sánh mức tiền công tối thiểu trả cho người lao động tại các tỉnh bang Canada

29-06-2017 | 4638 lượt xem
Thống kê tại thời điểm tháng 10/2016 trên 13 tỉnh bang và vùng lãnh thổ.
Mức tiền công tối thiểu/ giờ (CAD) tại các tỉnh bang Canada - Thống kê tháng 10/2016
 1. Alberta: $12,20
 2. British Columbia: $10,85
 3. Manitoba: $11,00
 4. New Brunswick: $10,65
 5. Newfound Land & Labrador: $10,50
 6. Northwest Territories: $12,50
 7. Nova Scotia: $10,70
 8. Nunavut: $13,00
 9. Ontario: $11,40
 10. Prince Edward Island: $11,00
 11. Quebec: $10,75
 12. Saskatchewan: $10,72
 13. Yukon: $11,07