So sánh mức tiền công tối thiểu trả cho người lao động tại các tỉnh bang Canada

So sánh mức tiền công tối thiểu trả cho người lao động tại các tỉnh bang Canada

29-06-2017 | 303 lượt xem
Thống kê tại thời điểm tháng 10/2016 trên 13 tỉnh bang và vùng lãnh thổ.
Mức tiền công tối thiểu/ giờ (CAD) tại các tỉnh bang Canada - Thống kê tháng 10/2016
 1. Alberta: $12,20
 2. British Columbia: $10,85
 3. Manitoba: $11,00
 4. New Brunswick: $10,65
 5. Newfound Land & Labrador: $10,50
 6. Northwest Territories: $12,50
 7. Nova Scotia: $10,70
 8. Nunavut: $13,00
 9. Ontario: $11,40
 10. Prince Edward Island: $11,00
 11. Quebec: $10,75
 12. Saskatchewan: $10,72
 13. Yukon: $11,07