Học bổng lên tới $75,000 áp dụng cho các trường trung học thuộc hệ thống Amerigo 2018 - 2019

27-02-2018 | 3951 lượt xem
Học sinh có thể chon học tại California, Maryland, Kentucky, Minnesota, Illinois.

Giá trị học bổng:
- Học bổng đặc biệt: 100% học phí + chi phí ăn ở nội trú, trị giá tới $75,000/ năm ( 01 suất)
- Học bổng loại 1: 40 - 50% học phí + chi phí ăn ở nội trú, trị giá từ $25,000 - $30,000/ năm
- Học bổng loại 2: 15 - 30% học phí + chi phí ăn ở nội trú, trị giá khoảng $6,000 - 18,000/ năm

* Học bổng được duy trì hàng năm nếu học sinh đảm bảo thành tích học tập tại trường
* Học sinh chọn học tại Amerigo Napa Valley, học bổng sẽ được cấp với giá trị thấp hơn.


Yêu cầu chung và Quy trình nộp hồ sơ xin học bổng
- Nộp hồ sơ theo yêu cầu của chương trình, gồm: bảng điểm 2 năm học gần nhất, passport, và thư giới thiệu của giáo viên Toán và tiếng Anh
- Chọn trường trong danh sách
- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
- Thực hiện phỏng vấn với đại diện chương trình
- Hoàn thành thêm bài kiểm tra Toán và tiếng Anh do Amerigo cung cấp ( đối với học bổng đặc biệt hoặc những học bổng có giá trị cao)

Hạn cuối nhận hồ sơ: 15/5/2018

Danh sách các trường thuộc hệ thống Amerigo:

1.    Amerigo Chicago – Marian Catholic High School
-    Năm thành lập: 1958
-    Vị trí: Chicago, bang Illinois
-    Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence
-    Số học sinh trong lớp: 14
-    Tỷ lệ học sinh quốc tế: 2%
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement (AP) và Honors
-    Chương trình nổi bật: STEM, Nghệ thuật, 1:1 iPad
-    Thư viện nghiên cứu với hơn 28.000 đầu sách
-    Phòng lab nghiên cứu hiện đại chuyên về vật lý, sinh học và hóa học
-    Tỷ lệ vào ĐH: 100%
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Harvard University, Stanford University, MIT, New York University, Michigan State University, Boston University, Northwestern University, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: hơn 20 đội nhóm thể thao và 25 câu lạc bộ

2.    Amerigo Lexington – Lexington Catholic High School
-    Năm thành lập: 1951
-    Vị trí: Lexington, Kentucky
-    Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement (AP) và Honors
-    Chương trình nổi bật: STEM, Air + Space, Nghệ thuật, Toán, Khoa học và Công nghệ
-    Tỷ lệ vào ĐH: 100%
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Harvard University, Cornell University, New York University, Duke University, New York University, University of California - Berkeley, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: hơn 28 đội nhóm thể thao và 40 câu lạc bộ

3.    Amerigo Maryland
a.    Trường Nam sinh – Archbishop Curley High School
-    Năm thành lập: 1961
-    Vị trí: Baltimore, Maryland
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement và Honors
-    Số học sinh trong lớp: 13
-    Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, STEM, Kinh doanh, Luật, Mỹ thuật
-    Tỷ lệ vào ĐH: 100%
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Brown University, Johns Hopkins University Columbia University, George Manson University, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: hơn 26 đội nhóm thể thao và 40 câu lạc bộ
b.    Trường Nữ sinh – Mercy High School
-    Năm thành lập: 1960
-    Vị trí: Baltimore, Maryland
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement và Honors
-    Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence
-    Số học sinh trong lớp: 12
-    Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, Công nghệ, Y Khoa, Nghiên cứu Y sinh học
-    Tỷ lệ vào ĐH: 100%
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Boston College, Cornell University, Dartmouth College, Johns Hopkins University, Yale University, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: hơn 16 đội nhóm thể thao và 20 câu lạc bộ

5.    Amerigo Boca Raton – Saint John Paul II Academy
-    Năm thành lập: 1980
-    Vị trí: thành phố Boca Raton, Florida
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement (AP) và Honors
-    Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, chương trình liên kết chuyển tiếp vào Đại học liên kết (St Thomas University và Lynn University)
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: University of Pennsylvania, Boston College, University of Michigan, University of Notre Dame, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: 15 môn thể thao và 15 câu lạc bộ

6.    Amerigo Napa Valley – Justin-Siena High School
-    Năm thành lập: 1966
-    Vị trí: Napa Valley, California
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement (AP) và Honors
-    Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, STEM, Media & Film, Âm nhạc
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Columbia University, Harvard University, MIT, Princeton University, Stanford University, Yale University, v.v.
-    Hoạt động ngoại khóa: 45 nhóm thể thao và 25 câu lạc bộ

7.    Amerigo Twin Cities – Cretin-Derham Hall High School
-    Năm thành lập: 1871
-    Vị trí: Twin Cities, Minnesota
-    Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence Award
-    Khung chương trình: Trung học Mỹ, Advanced Placement (AP) và Honors
-    Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, STEM, Nghệ thuật
-    Danh sách các trường ĐH học sinh được nhận vào: Yale University, University of California – Berkeley, University of Chicago, v.v
-    Hoạt động ngoại khóa: 27 nhóm thể thao và 20 câu lạc bộ

Thông tin chi tiết về quy trình nộp hồ sơ xét cấp học bổng, yêu cầu cụ thể đối với từng loại học bổng, vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc 024.23232527/ 0989.286.959. CRISOP là đại diện của Tập đoàn Giáo dục Amerigo tại Việt Nam.