Học bổng $20,000 - Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch, Quản lý Sự kiện & Hội nghị tại Úc - Nhập học tháng 7/2017

02-02-2017 | 6696 lượt xem
Học bổng do Le Cordon Bleu (LCB) kết hợp với Central Institute of Technology cấp cho chương trình cử nhân 3 năm tại LCB Perth.


Giá trị học bổng: A$20,000/ toàn bộ chương trình cử nhân 3 năm ngành:

-  Quản trị Du lịch - B.A in Tourism Management
-  Quản lý Sự kiện & Hội nghị - B.A in Convention & Event Management

Số lượng học bổng: 02

 
Kỳ áp dụng: Tháng 7/2017

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2017
 
Điều kiện xét học bổng
- Tốt nghiệp THPT
- IELTS 6.0 (không điểm nào dưới 5.5)
- Bài luận 500 từ về ngành học yêu thích, kinh nghiệm (nếu có) và kế hoạch nghề nghiệp tương lai

____________
 
Tham khảo Chương trình học ngành Tourism Management
 
Năm 1: 6 tháng lý thuyết trên lớp + 6 tháng thực hành trong môi trường công việc
- Communication/ Truyền thông
- Accounting Principles and Practices/ Nguyên lý kế toán & Thực hành
- Introduction to Tourism/ Đại cương về Du lịch
- Food and Beverage Service/ Dịch vụ ăn uống
- Sustainable, Cultural and Eco Tourism/ Du lịch sinh thái, văn hóa bền vững
- Gastronomic Tourism Experience/ Trải nghiệm du lịch ẩm thực
- Tourism Business Planning/ Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

Năm 2: 6 tháng lý thuyết trên lớp + 6 tháng thực hành trong môi trường công việc
- Tourism Management and Information Technology/ Quản lý Du lịch & CNTT
- Tourism Planning and Development/ Lập kế hoạch & phát triển du lịch
- Human Resource Management/ Quan trị Nhân lực
- Introduction to Marketing/ Giới thiệu về Marketing
- Hospitality Financial Management/ Quản lý tài chính trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn
- Economic Principles/ Nguyên lý kinh tế
- Service Industry Theory and Practice/ Công nghiệp phục vụ - Lý thuyết & Thực hành
- Media Management, Sponsorship and Evaluation/ Quản lý, Tài trợ & Đánh giá truyền thông

Năm 3: 12 tháng học lý thuyết trên lớp
- Strategic Management/ Quản trị chiến lược
- Entrepreneurship and Business Management/ Doanh nhân & Quản trị Kinh doanh
- Risk Management/ Quản trị rủi ro
- Destination Branding and Marketing/ Xây dựng thương hiệu & tiếp thị 
- Business Law for Tourism and Events/ Luật Kinh doanh Du lịch & Sự kiện
- Major Events and Tourism/ Du lịch & Sự kiện lớn
- Ethical Management for Tourism and Events/ Vấn đề đạo đức trong kinh doanh du lịch & sự kiện
- Creative Thinking and Innovation/ Tư duy sáng tạo & Đổi mới
 
 
Quý phụ huynh/ các em học sinh quan tâm, vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi 0989286959/ 04.23.23.25.27 để được hướng dẫn nộp hồ sơ xét học bổng. CRISOP là đại diện tuyển sinh chính thức của Le Cordon Bleu tại Việt Nam.