Tìm kiếm từ " học tại Victoria" 3 kết quả
Hệ thống trường công tại Victoria, B.C, Canada
Tại đây gồm có 7 trường trung học do Sở Giáo dục Victoria quản lý, nhận học sinh quốc tế từ 12 - 18 tuổi
Chương trình trung học công lập (lớp 7 - 12) tại Melbourne, bang Victoria, Úc
Hàng năm, tới 135 nghìn học sinh quốc tế chọn Victoria để bắt đầu bậc trung học và 94% tiếp tục học lên đại học tại đây...
Cao đẳng Columbia, Vancouver
Columbia College là trường cao đẳng tư thục lâu đời nhất tại Canada. Trường cung cấp đầy đủ các khóa học, từ ESL, PTTH, dự bị đại học đến các chương ...