Tìm kiếm từ " UTAS" 3 kết quả
Hot - Học bổng ngành Dược 2019 tại UTAS
Ngành Dược vốn rất cạnh tranh và chưa bao giờ hết hấp dẫn, đặc biệt đối với du học sinh có tham vọng định cư Úc.
ĐH Tasmania ưu đãi 30% học phí khóa Dự bị Đại học tháng 10/2018
Các bạn sẽ tiết kiệm A$5,920 khi nộp hồ sơ trước ngày 30/8/2018 và rút ngắn lộ trình vào đại học từ 12 tháng xuống còn 9 tháng.
Học bổng 25% khóa Dự bị Đại học tại UTAS
Sau khi hoàn thành khóa học dự bị, dựa vào kết quả học tập và chuyên ngành đăng ký, học sinh có cơ hội tiếp tục nhận học bổng từ 10 - 25% cho toàn bộ ...