Học bổng du học Hung-ga-ri 2013

04-07-2013 | 4421 lượt xem
Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho Việt Nam 40 học bổng toàn phần, trong đó có 30 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ và 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Căn cứ Chương trình trao đổi giữa Bộ Nguồn nhân lực quốc gia Hung-ga-ri và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 2013 - 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2013 như sau:

1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
 
Chính phủ Hung-ga-ri cấp cho Việt Nam 40 học bổng toàn phần, trong đó có 30 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ và 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ. Trong số 30 học bổng đại học/thạc sĩ, dự kiến sẽ tuyển 20 ứng viên đi học các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, 05 ứng viên đi học các ngành văn hóa, nghệ thuật và thể thao, 05 ứng viên đi học các ngành y - dược. Đối với 10 học bổng tiến sĩ, ngành học sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của ứng viên và khả năng đáp ứng của phía Hung-ga-ri. 
 
Thời gian đào tạo chuyên ngành:
- Chương trình đại học: từ 04 đến 05 năm học;
- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
- Chương trình tiến sĩ: 03 năm.

Trước khi vào học chuyên ngành, trừ trường hợp ứng viên đã học đại học và thạc sĩ bằng tiếng Hung-ga-ri tại Hung-ga-ri, tất cả ứng viên còn lại phải học 01 năm dự bị tiếng Hung-ga-ri tại Viện Balassi Balint và ứng viên phải vượt qua được kỳ thi sát hạch tiếng Hung-ga-ri do Chính phủ Hung-ga-ri tổ chức trước khi chuyển vào học chuyên ngành.

Ứng viên có thể đăng ký học chuyên ngành bằng tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đáp ứng yêu cầu tiếp nhận của phía Hung-ga-ri.
 
Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2013. 
 
Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Hung-ga-ri miễn phí đào tạo, cấp học bổng và bảo hiểm y tế; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành.
 
Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký 01 ngành học (xem thông tin chi tiết thêm trên website:http://www.scholarship.hu), không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không đáp ứng được về giáo sư hướng dẫn hoặc không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý từng trường hợp cụ thể trên cơ sở văn bản thông báo của Ủy ban học bổng Hung-ga-ri, cơ sở đào tạo Hung-ga-ri và Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri.
 
2.Đối tượng và điều kiện dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học phía Hung-ga-ri sẽ khám lại sức khỏe. Nếu người nào bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe sẽ phải về nước (trường hợp giả mạo hồ sơ sức khỏe để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước);
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với ngành đã trúng tuyển đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải Olympic quốc tế (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với chuyên ngành đã học đại học/thạc sĩ (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ);
- Ứng viên dự tuyển đi học chuyên ngành bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đáp ứng yêu cầu tiếp nhận của phía Hung-ga-ri hoặc đã tốt nghiệp chương trình đại học/sau đại học thực hiện bằng tiếng Anh ở nước ngoài. Tuy nhiên, đối với trường hợp đăng ký học chuyên ngành bằng tiếng Anh, ứng viên vẫn phải học 01 năm học dự bị tiếng Hung-ga-ri để có trình độ cơ bản về tiếng Hung-ga-ri phục vụ cho sinh hoạt và học tập tại Hung-ga-ri được thuận lợi; 
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. Cam kết phải được cơ sở đào tạo hoặc cơ quan cử đi học xác nhận, bảo lãnh. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước; 
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển học bổng trình độ đại học
Sinh viên đã hoàn thành năm thứ nhất các trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) hoặc học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và sẽ dự thi tuyển vào đại học năm 2013 thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt từ lớp 10 đến lớp 12, điểm trung bình 03 năm trung học phổ thông đạt từ 7,5 trở lên, trúng tuyển đại học theo diện tuyển thẳng hoặc tổng điểm thi tuyển sinh đại học đạt từ 21 điểm trở lên (không nhân hệ số), kết quả học tập năm thứ nhất đại học đạt 7,0 trở lên; 
- Ưu tiên ứng viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, đạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia và ứng viên thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành. 
 
2.3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển học bổng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
2.3.1. Cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn từ 12 tháng trở lên, có thâm niên công tác tối thiểu 06 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Không quá 35 tuổi đối với ứng viên học bổng thạc sĩ và không quá 40 tuổi đối với ứng viên học bổng tiến sĩ (tính đến ngày 31/7/2013);
- Ứng viên học bổng thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, chưa theo học chương trình thạc sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
- Ứng viên học bổng tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, có kết quả học thạc sĩ và điểm bảo vệ tốt nghiệp đạt từ 7,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương, chưa theo học chương trình tiến sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
- Ưu tiên ứng viên có thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng).
2.3.2. Ứng viên chưa có cơ quan công tác dự tuyển học bổng thạc sĩ và tiến sĩ phải thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ với kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên (tương đương 8,0 trở lên theo thang điểm 10) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm hết hạn dự tuyển theo thông báo này;
- Cam kết làm việc cho các cơ quan nhà nước, trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp về nước;
- Ưu tiên xem xét trường hợp có văn bản của cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri đồng ý tiếp nhận đào tạo chuyển tiếp sinh thạc sĩ, tiến sĩ theo diện Hiệp định, ứng viên có thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng).
 
3. Thời hạn nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Cục Đào tạo với nước ngoài): 
- Hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển: Trước ngày 20/7/2013.
- Hồ sơ tiếng Anh để gửi đi Hung-ga-ri: Trước ngày 5/8/2013. 
Thông tin chi tiết về hồ sơ có tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng du học CRISOP - Đại diện chính thức của trường tại Việt Nam
P.204/8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội
Tel/Fax: 04 3 868 47 87 - 0989.286.959
Email: info@crisop.edu.vn/ hoa.nguyen@crisop.edu.vn