Học bổng Đại học Tasmania (Úc) - Năm học 2020

03-07-2019 | 2827 lượt xem
University of Tasmania (UTAS) là đại học lâu đời thứ 4 của Úc, đồng thời thuộc nhóm 2% đại học tốt nhất thế giới.
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC TASMANIA (ÚC) - NĂM HỌC 2020
Hiệu lực: Áp dụng cho kỳ tháng 2/2020 và kỳ tháng 7/2020
 
1. Học bổng 100% học phí
 • Chỉ dành cho đương đơn đăng ký các khóa học thuộc TSBE (Tasmania School of Business & Economics), bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. KHÔNG áp dụng cho khóa Master of Professional Accounting (C7B) và Master of Professional Accounting Specializations (C7D). KHÔNG áp dụng cho các khoa khác thuộc UTAS.
 • Có duy nhất 4 suất dành cho các nước: Indonesia, Latin America, Malaysia/Singapore và Việt Nam
 • Hạn nộp hồ sơ : Ngày 17/11/2019 - Chính thức đóng hồ sơ vào lúc 12h đêm (giờ Úc)
 • Yêu cầu hồ sơ: Bậc đại học : GPA lớp 12 từ 9.5 + bài luận tối đa 500 từ + IELTS 6.0 (5.5 mỗi band).Bậc thạc sĩ : GPA năm cuối đại học từ 9.0 + bài luận tối đa 500 từ + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band). Riêng chương trình MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0.
 • Điều kiện duy trì học bổng: Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm
2. Học bổng 50% học phí dành riêng cho ứng viên đăng ký chương trình Bachelor of Economics/ Cử nhân Kinh tế (thuộc TSBE)
 • 02 suất dành riêng cho học sinh Việt Nam 
 • Hạn nộp hồ sơ : “First come, first served” - Ưu tiên 2 hồ sơ nộp sớm nhất
 • Yêu cầu hồ sơ: Bậc đại học : GPA lớp 12 từ 8.0 + IELTS 6.0 (5.5 mỗi band)
 • Điều kiện duy trì học bổng: Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm
3. Học bổng 50% học phí
 • Dành cho đương đơn đăng ký TẤT CẢ các ngành học thuộc UTAS, bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. KHÔNG áp dụng cho khóa Master of Professional Accounting (C7B) và Master of Professional Accounting Specializations (C7D).
 • KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG. HỌC BỔNG CẤP TỰ ĐỘNG
 • Yêu cầu hồ sơ: Bậc đại học : GPA lớp 12 từ 9.0 + IELTS 6.0 với mỗi band tối thiểu 5.5. Bậc thạc sĩ : GPA năm cuối đại học từ 8.0 + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band). Riêng chương trình MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0
 • Điều kiện duy trì học bổng: Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm
4. Học bổng 25% học phí
 • Dành cho đương đơn đăng ký TẤT CẢ các ngành học thuộc UTAS, bậc cử nhân và thạc sĩ, chương trình cấp đơn bằng/ single degree. KHÔNG áp dụng cho ngành Y.
 • KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG. HỌC BỔNG CẤP TỰ ĐỘNG
 • Yêu cầu hồ sơ: Bậc đại học : GPA lớp 12 từ 8.0 + IELTS 6.0 với mỗi band tối thiểu 5.5. Bậc thạc sĩ : GPA năm cuối đại học từ 7.5 (B+) + IELTS 6.0 (6.0 mỗi band). Riêng chương trình MBA: IELTS 6.5 với mỗi band tối thiểu 6.0
 • Điều kiện duy trì học bổng: Học bổng có giá trị cho toàn khóa học với điều kiện ứng viên phải duy trì điểm số tối thiểu 5/7 mỗi năm

CRISOP EDUCATION CONSULTANCY – ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA UTAS TẠI VIỆT NAM 
 HOTLINE 0989.286.959/0929.605.807 – EMAIL: INFO@CRISOP.EDU.VN – WWW.CRISOP.EDU.VN