Học bổng các trường đại học, cao đẳng công lập bang New York (SUNY) 2018

27-09-2017 | 1807 lượt xem
Học bổng dành cho cả tân sinh viên và sinh viên chuyển tiếp (hoàn thành năm 1, 2 tại các trường đại học, cao đẳng tại VN).

1. SUNY Albany
 • #146 đại học quốc gia
 • # 74 đại học công lập
 • #91 chương trình cử nhân kinh doanh
 • #101 chương trình khoa học máy tính
Học phí cử nhân: $21,550
Học bổng: $5,000 - $7,000/ năm học ( gia hạn cho cả 4 năm),  áp dụng cho các bạn có IELTS 6.5, GPA 8.0. Không yêu cầu SAT/ACT. Học sinh có SAT/ACT sẽ được xét mức học bổng cao hơn.

2. SUNY Brockport
 • #61 đại học khu vực phía bắc
 • # 16 đại học công lập hàng đầu
 • #372 chương trình kinh doanh bậc đại học
Học phí cử nhân: $16,320
Học bổng đầu vào: $4,000/ năm, áp dụng cho tất cả các bạn học sinh đáp ứng yêu cầu nhập học của trường: IELTS 6.0, GPA 7.0
Học bổng tài năng: $2,250 - $6,500/ năm học (gia hạn cho cả 4 năm), áp dụng cho các bạn có IELTS 6.0+, GPA 8.0+, SAT 1000+
* Học sinh sẽ được xét cấp cả 2 loại học bổng nếu đủ điều kiện

3. SUNY Old Westbury

Học phí cử nhân: $16,320
Học bổng tài năng: $7,300/ năm học (gia hạn cho cả 4 năm), áp dụng cho các bạn có IELTS 6.0+, GPA 7.5+, Không yêu cầu SAT. Học sinh có SAT/ACT sẽ được xét mức học bổng cao hơn.

4. SUNY Oneonta
 • #44 đại học khu vực phía bắc
 • Top 500 đại học hàng đầu
 • #300chương trình kinh tế
 • Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên 17:1
Học phí cử nhân: $16,320
Học bổng tài năng: $4,000 - $8,000/ năm, áp dụng cho các bạn có IELTS 6.0+, GPA 7.5+, Không yêu cầu SAT. Học sinh có SAT/ACT sẽ được xét mức học bổng cao hơn.

5. SUNY Oswego
 • #44 đại học tốt nhất  khu vực phía bắc
 • #12 đại học công lập phía bắc
 • #5 bang New York về chương trình co-op - việc làm cho sinh viên trong campus
 • #326 chương trình quản trị kinh doanh
Học phí cử nhân: $16,320
Học bổng tài năng: $750 - $9,000/ năm, áp dụng cho các bạn có IELTS 6.0+, GPA B+, SAT 1000+ ( điểm toán + đọc) hoặc ACT 24

6. Cao đẳng cộng đồng Fulton-Montgomery
 • Top 10 cao đẳng cộng đồng hàng đầu New York
Học phí: $9,500/ năm
Học bổng: $500 - $2,000/ năm, áp dụng cho các bạn có IELTS 6.0+, GPA 7.5. Không yêu cầu SAT
Đối tượng: Học sinh hết lớp 10 hoặc 11 nhập học chương trình hoàn tất THPT hoặc học sinh tốt nghiệp THPT nhập học chương trình cao đẳng
Chuyển tiếp: Hoàn thành chương trình cao đẳng, học sinh được đảm bảo chuyển tiếp vào các trường đại học công lập New York (SUNY)

Thời gian nộp hồ sơ: Kỳ học mùa Thu: 15/1. Kỳ học mùa Xuân: 01/10

CRISOP là đại diện tuyển sinh của hệ thống các trường đại học công lập New York. Chúng tôi hỗ trợ hoàn toàn miễn phí thủ tục xin học bổng và visa. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi 024.23232527/ 0989.286.959