Học bổng ASEAN 2020 cho nhóm ngành KHOA HỌC CÔNG NGHỆ tại UTAS (Úc)

08-02-2020 | 1558 lượt xem
Học bổng trị giá 50% học phí áp dụng cho toàn bộ chương trình cử nhân sẽ trao cho sinh viên các nước Asean, trong đó có Việt Nam, nhập học kỳ tháng 7/2020 tại Đại học Tasmania Úc
Kỳ áp dụng:
- Tháng 07/2020

Trị giá học bổng
- 50% học phí

Chương trình thuộc diện xét học bổng
 1. Bachelor of Agricultural Science/ Cử nhân Khoa học Nông nghiệp - 73M
 2. Bachelor of Applied Science (Agriculture and Business)/ Cử nhân Khoa học ứng dụng (Nông nghiệp & Kinh doanh) - P3K
 3. Bachelor of Applied Science (Environmental Science)/ Cử nhân Khoa học ứng dụng (Khoa học Môi trường) - 73U
 4. Bachelor of Architecture and Built Environments/ Cử nhân Kiến trúc & Môi trường Xây dựng - P3H
 5. Bachelor of Engineering (Specialisation) with Honours/ Kỹ sư chuyên ngành - P4D*
 6. Bachelor of Engineering (Specialisation) with Honours/ Kỹ sư chuyên ngành - P4F1*
 7. Bachelor of Global Logistics and Maritime Management/ Cử nhân Quản lý hàng hải & Hậu cần  - P3E
 8. Bachelor of Information and Communication Technology/ Cử nhân CNTT & Truyền thông - P3T
 9. Bachelor of Marine and Antarctic Science/ Cử nhân Khoa học hàng hải & Nam cực - P3L
 10. Bachelor of Science - P3O/ Cử nhân Khoa học
 11. Bachelor of Surveying and Spatial Sciences/ Cử nhân Khoa học khảo sát & Không gian (73G)
Lưu ý:
 • Học bổng dành cho sinh viên nộp đơn từ trong và ngoài nước Úc
 • Học bổng được xét TỰ ĐỘNG khi nhận được đơn đăng k‎ý ngành học của sinh viên, dựa trên thành tích học tập 
 • Đối với Việt Nam, học sinh tốt nghiệp THPT yêu cầu điểm tổng kết lớp 12 từ 9/10 trở lên. Nếu đang là sinh viên theo học tại các trường đại học thuộc nhóm 1 và 2 yêu cầu điểm tổng kết 8/10, sinh viên các trường nhómn 3 không được xét học bổng.
 • Sinh viên KHÔNG đủ điều kiện nhận học bổng này vẫn được xét học bổng TIS (25%) 
 • Sinh viên KHÔNG đủ điều kiện nhận học bổng TIS sẽ tự động đươc giảm 10% học phí cho toàn khóa học.
Văn phòng Du học CRISOP là Đại diện tuyển sinh ủy quyền của UTAS tại Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi 0989.286.959

Trân trọng.