Đại học Tasmania (Úc) ưu đãi đặc biệt cho các khóa học tại cơ sở Launceston

30-12-2018 | 3475 lượt xem
Ưu đãi này được áp dụng cho 23 khóa học cấp bằng tại UTAS Launceston, theo đó sinh viên sẽ được giảm tới 50% chi phí KTX (phòng đơn) trong 2 năm liên tiếp, trị giá tổng cộng khoảng A$8,000
Các chương trình bao gồm:
 
1. Advanced Diploma of Applied Science (Nautical Science)
    Cao đẳng nâng cao về Khoa học ứng dụng (Khoa học Hàng hải)
    Học phí: $ 31,500
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,728
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,614
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,739
2. Advanced Diploma of Applied Science (Marine Engineering)
    Cao đẳng nâng cao về Khoa học ứng dụng (Kỹ thuật Hàng hải)

    Học phí: $ 31,500
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,728
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,614
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,739
3. Advanced Diploma of Applied Science (Marine Electrical Engineering)
    Cao đẳng nâng cao về Khoa học ứng dụng (Kỹ thuật Điện Hàng hải)
    Học phí: $ 31,500
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,728
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,614
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,739
4. Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)
    Cử nhân Khoa học ứng dụng (Kỹ thuật Hàng hải)
    Học phí: $ 31,500
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,728
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,614
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,739
5. Bachelor of Applied Science (Marine Engineering)
    Cử nhân Khoa học ứng dụng (Kỹ thuật Điện Hàng hải)
    Học phí: $ 31,500
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,728
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,614
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,739
6. Master of Engineering (Maritime Design)
    Thạc sĩ Kỹ thuật (Thiết kế Hàng hải)
    Học phí: $ 32,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,114
7. MBA (Advanced) (Maritime and Logistics  Management)
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (nâng cao) (Quản lý hàng hải và hậu cần)
    Học phí: $ 34,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 42,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 38,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 29,614
8. Master of Business Administration (Marine Environment and Management)
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Quản lý và môi trường biển)
    Học phí: $ 33,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 41,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 37,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,864
9. Master of Business Administration (Maritime Technology and Management)
    Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Công nghệ và quản lý Hàng hải)
    Học phí: $ 33,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 41,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 37,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,864
10. Master of Business Administration (Shipping and Maritime Management)
    Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Quản lý vận chuyển và hàng hải)
    Học phí: $ 26,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 34,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 30,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 23,614
11. Master of Logistics Management (Advanced)
    Thạc sĩ quản lý hậu cần (nâng cao)

    Học phí: $ 29,750
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 37,978
    Ưu đãi chỉ còn: $ 33,864
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 26,427
12. Graduate Diploma in Maritime Engineering (Naval Engineering)
    Chứng chỉ sau đại học về Kỹ sư Hàng hải (Kỹ thuật Hải quân)
    Học phí: $ 32,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,114
13. Graduate Diploma in Maritime Engineering (Technology Management)
    Chứng chỉ sau đại học về Kỹ sư Hàng hải (Quản lý công nghệ)
    Học phí: $ 32,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,114
14. Master of Business Administration (Maritime and Logistics Management)
    Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Quản lý hàng hải và hậu cần)
    Học phí: $ 33,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 41,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 37,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,864
15. Master of Maritime Engineering (Naval Engineering)
    Thạc sĩ Kỹ thuật Hàng hải (Kỹ thuật Hải quân)
    Học phí: $ 32,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,114
16. Master of Maritime Engineering (Technology Management)
    Thạc sĩ Kỹ thuật Hàng hải (Quản lý Công nghệ)

    Học phí: $ 32,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,114
17. Diploma of Global Logistics and Maritime Management
    Cao đẳng Quản lý Hàng hải và Hậu cần Toàn cầu
    Học phí: $ 31,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,364
18. Associate Degree in Global Lotistics and Maritime Management
    Cao đẳng Quản lý hàng hải và hậu cần toàn cầu
    Học phí: $ 32,450
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 40,678
    Ưu đãi chỉ còn: $ 36,564
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 28,452
19. Bachelor of Global Logistics and Maritime Management
    Cử nhân Quản lý Hàng hải và Hậu cần Toàn cầu
    Học phí: $ 31,000
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,228
    Ưu đãi chỉ còn: $ 35,114
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,364
20. Bachelor of Engineering (Specialisation) Honours
    Cử nhân Kỹ thuật (Chuyên ngành) Danh dự

    Học phí: $ 37,250
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 45,478
    Ưu đãi chỉ còn: $ 41,364
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 32,052
21. Master of Professional Accounting
    Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp

    Học phí: $ 33,950
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 42,178
    Ưu đãi chỉ còn: $ 34,669
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 29,577
22. Master of Professional Accounting (Specialisation)
    Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (Chuyên ngành)

    Học phí: $ 33,950
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 42,178
    Ưu đãi chỉ còn: $ 34,669
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 29,577
23. Master of Information Technology and Systems
    Thạc sĩ công nghệ thông tin và hệ thống

    Học phí: $ 31,450
    KTX: $ 8,228
    Cộng: $ 39,678
    Ưu đãi chỉ còn: $ 32,419
    Ưu đãi cùng với học bổng TIS: $ 27,702

CRISOP là đại diện tuyển sinh ủy quyền của UTAS tại Việt Nam. Quý phụ huynh/ các em học sinh vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi 024.23232527/ 0989.286.959 để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng.