Đại học Bách khoa KPU (Vancouver Canada) tiếp tục xét hồ sơ kỳ 09/2019

30-12-2018 | 718 lượt xem
Số lượng sinh viên được nhận giới hạn tùy vào chỉ tiêu của từng ngành.

Khối ngành Kinh doanh (School of Business)

Bậc đại học:
 • Computer Information Systems Diploma/ Cao đẳng Hệ thống thông tin máy tính
 • Post-Baccalaureate Diploma in Accounting / Cao đẳng Kế toán (dành cho sv đã tốt nghiệp 1 bằng đại học bất kỳ) 
 • Post-Baccalaureate Diploma in Operations & Supply Chain Management/ Cao đẳng Vận hành và Quản lý chuỗi cung ứng ((dành cho sv đã tốt nghiệp 1 bằng đại học bất kỳ)    
 • Post-Baccalaureate Diploma in Technical Management & Services/ Cao đẳng về Quản lý & Dịch vụ Kỹ thuật
Bậc sau đại học
 • Graduate Diploma in Business Administration - Green Business Management and Sustainability/ Văn bằng sau đại học về Quản trị kinh doanh - Quản lý kinh doanh xanh và bền vững
 • Graduate Diploma in Business Administration - Global Business Management/ Văn bằng sau đại học về Quản trị kinh doanh - Quản lý kinh doanh toàn cầu
Khối ngành Khoa học và Kỹ thuật Làm vườn (Faculty Science and Horticulture)
 • Brewing and Brewery Operations Diploma/ Cao đẳng về Vận hành & Sản xuất Bia
 • Diploma of Technology: Environmental Protection/ Cao đẳng cộng nghệ về Bảo vệ môi trường
 • Engineering First-Year Certificate/ Chứng chỉ Kỹ sư (tương đương năm 1 đại học)
 • Bachelor of Applied Science In Sustainable Agriculture/ Cử nhân khoa học ứng dụng trong nông nghiệp bền vững
Khối ngành về Sức khỏe (Faculty of Health)
 • Traditional Chinese Medicine - Acupuncture Diploma/ Y học cổ truyền Trung Quốc - Cao đẳng Châm cứu
Khối ngành Thiết kế (Wilson School of Design)
 • Post Baccalaureate Diploma in Technical Apparel Design/ Cao đẳng về Thiết kế Trang phục Kỹ thuật (dành cho sv đã tốt nghiệp 1 bằng đại học bất kỳ) 
 • Bachelor of Design, Product Design/ Cử nhân thiết kế, thiết kế sản phẩm 
 • Bachelor of Design, Graphic Design for Marketing/ Cử nhân thiết kế, Thiết kế đồ họa 
 • Bachelor of Interior Design, Interior Design/ Cử nhân Thiết kế Nội thất
 • Bachelor of Design, Fashion & Technology/ Cử nhân Thiết kế, Thời trang & Công nghệ
Khối ngành Nghệ thuật (Faculty of Arts)
 • Bachelor of Journalism/ Cử nhân Báo chí
Khối nghề (Faculty of Trades)
 • Mechatronics and Advanced Manufacturing Technology Diploma/ Cao đẳng Công nghệ về Cơ điện tử và Sản xuất tiên tiến
Yêu cầu tiếng Anh:
- IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 88
 
Hạn nộp hồ sơ:
- 01/03/2019

Học phí (áp dụng 2019): CAD658.03/ tín chỉ

CRISOP là đại diện tuyển sinh của KPU tại Việt Nam. Nếu bạn muốn chúng tôi hỗ trợ, vui lòng email tới info@crisop.edu.vn hoặc gọi 0989.286.959