Chương trình postgraduate tại Lambton College ON Canada - Dành cho các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

12-09-2017 | 703 lượt xem
Với hơn 40 chương trình dành cho bậc học sau cao đẳng/ đại học tập trung vào các lĩnh vực thương mại, tài chính, du lịch khách sạn, công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe, kỹ sư, năng lượng & công nghệ, dịch vụ cộng đồng, khoa học cuộc sống.

Business/ Kinh doanh
 1. Advanced Project Management & Strategic Leadership/ Lãnh đạo Chiến lược & Quản lý Dự án nâng cao 
 2. Business Management Quản lý kinh doanh
 3. Business Management - Human Resources/ Quản lý kinh doanh - Nhân sự
 4. Business Management - International Business Quản lý Kinh doanh - Kinh doanh Quốc tế
 5. Enterprise Project Management Quản lý Dự án Doanh nghiệp
 6. Financial Planning & Wealth Management/ Quản lý Tài sản & Hoạch định Tài chính 
 7. Global Business Management/ Quản lý Kinh doanh Toàn cầu
 8. Hospitality Management/ Quản lý khách sạn - nhà hàng
 9. Human Resources Management/ Quản lý nguồn nhân lực
 10. Marketing Management & Professional Sales/ Quản lý Tiếp thị & Bán hàng chuyên nghiệp
 11. Marketing Management - Digital Media/ Quản lý tiếp thị - Truyền thông kỹ thuật số
 12. Supply Chain Management/ Quản lý chuỗi cung ứng
Community Services & Health Sciences/ Dịch vụ Cộng đồng và Khoa học Y tế
 1. Advanced Health Care Leadership/ Lãnh đạo trong hệ thống Chăm sóc Y tế tiên tiến
 2. Advanced Teaching - E-Learning & Instructional Design/ Giảng dạy nâng cao - Thiết kế dạy học & Học trực tuyến
 3. Autism & Behavioural Science/ Khoa học Hành vi & chứng Tự kỷ
 4. Communicative Disorders Assistant/ Trợ lý rối loạn giao tiếp
 5. Educational Technology & Instructional Design/ Công nghệ Giáo dục & Thiết kế Giảng dạy
 6. Health Care Leadership/ Lãnh đạo Chăm sóc Y tế
 7. International Training for English as a Second Language Professionals/ Đào tạo quốc tế dành cho các chuyên gia ESL
 8. Occupational Health & Safety Management/ Quản lý Sức khoẻ và An toàn Lao động
 
Engineering Technology & Energy Kỹ thuật Công nghệ & Năng lượng
 1. Chemical Laboratory Analysis/ Kỹ thuật viên Phân tích Hoá học trong phòng lab
 2. Chemical Production & Power Engineering Technology - Accelerated/ Sản xuất Hóa chất & Kỹ thuật Công nghệ Điện 
 3. Construction Management/ Quản lý xây dựng
 4. Construction Project Management/ Quản lý dự án xây dựng
 5. Embedded Systems Engineering Design/ Thiết kế Kỹ thuật Hệ thống Nhúng
 6. Industrial Network & Automation/ Mạng lưới công nghiệp & Tự động hóa
 7. Industrial Automation Network Infrastructure / Cơ sở hạ tầng mạng tự động hóa công nghiệp
 8. Instrumentation & Control Engineering Technology - Accelerated/ Công nghệ Thiết bị và Điều khiển Kỹ thuật 
 9. Process Piping Design/ Thiết kế đường ống chuyên nghiệp
 10. Quality Engineering Management/ Quản lý chất lượng
 
Information Technology/ Công nghệ thông tin
 1. Big Data Applied Science/ Khoa học Ứng dụng Dữ liệu Lớn
 2. Big Data - Science & Informatics/ Dữ liệu lớn - Khoa học & Tin học
 3. Cloud Computing for Big Data /Điện toán đám mây đối với dữ liệu lớn
 4. Computer Software & Database Development/ Phát triển phần mềm máy tính & cơ sở dữ liệu
 5. Cyber Security & Computer Forensics/ An ninh mạng và điều tra số
 6. Information Security Network Administration / Quản trị mạng An ninh Thông tin
 7. Information Technology Infrastructure/ Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 8. Information Technology Professional/ Chuyên viên Công nghệ Thông tin
 9. Interactive Media Management/ Quản lý Truyền thông Tương tác
 10. Mobile Application Design & Development/ Thiết kế & Phát triển Ứng dụng Di động
 11. Mobile Application Development/ Phát triển Ứng dụng Di động
 12. Wireless Networking/ Mạng Không Dây
Cơ sở đào tạo: Tại Toronto, Sarnia hoặc Mississauga

Nhập học: Tháng 9, 1 và 5

Thời gian học: 1 - 2 năm, có co-op hoặc không

Học phí: Khoảng 15,000 CAD/ năm

Yêu cầu nhập học: Tốt nghiệp cao đẳng 3 năm hoặc đại học 4 năm, đúng hoặc khác chuyên ngành (tùy chương trình) + IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5). Một số ít chương trình yêu cầu IELTS 6.5


Các em học sinh quan tâm tới chương trình, vui lòng gửi email về info@crisop.edu.vn hoặc gọi 024.23232527/ 0989.286.959 để được hỗ trợ miễn phí.

Trân trọng.