Chương trình postgraduate tại Lambton College ON Canada - Dành cho các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

Chương trình postgraduate tại Lambton College ON Canada - Dành cho các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng/ đại học

12-09-2017 | 18 lượt xem
Với hơn 40 chương trình dành cho bậc học sau cao đẳng/ đại học tập trung vào các lĩnh vực thương mại, tài chính, du lịch khách sạn, công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe, kỹ sư, năng lượng & công nghệ, dịch vụ cộng đồng, khoa học cuộc sống.

Business/ Kinh doanh
 1. Advanced Project Management & Strategic Leadership/ Lãnh đạo Chiến lược & Quản lý Dự án nâng cao 
 2. Business Management Quản lý kinh doanh
 3. Business Management - Human Resources/ Quản lý kinh doanh - Nhân sự
 4. Business Management - International Business Quản lý Kinh doanh - Kinh doanh Quốc tế
 5. Enterprise Project Management Quản lý Dự án Doanh nghiệp
 6. Financial Planning & Wealth Management/ Quản lý Tài sản & Hoạch định Tài chính 
 7. Global Business Management/ Quản lý Kinh doanh Toàn cầu
 8. Hospitality Management/ Quản lý khách sạn - nhà hàng
 9. Human Resources Management/ Quản lý nguồn nhân lực
 10. Marketing Management & Professional Sales/ Quản lý Tiếp thị & Bán hàng chuyên nghiệp
 11. Marketing Management - Digital Media/ Quản lý tiếp thị - Truyền thông kỹ thuật số
 12. Supply Chain Management/ Quản lý chuỗi cung ứng
Community Services & Health Sciences/ Dịch vụ Cộng đồng và Khoa học Y tế
 1. Advanced Health Care Leadership/ Lãnh đạo trong hệ thống Chăm sóc Y tế tiên tiến
 2. Advanced Teaching - E-Learning & Instructional Design/ Giảng dạy nâng cao - Thiết kế dạy học & Học trực tuyến
 3. Autism & Behavioural Science/ Khoa học Hành vi & chứng Tự kỷ
 4. Communicative Disorders Assistant/ Trợ lý rối loạn giao tiếp
 5. Educational Technology & Instructional Design/ Công nghệ Giáo dục & Thiết kế Giảng dạy
 6. Health Care Leadership/ Lãnh đạo Chăm sóc Y tế
 7. International Training for English as a Second Language Professionals/ Đào tạo quốc tế dành cho các chuyên gia ESL
 8. Occupational Health & Safety Management/ Quản lý Sức khoẻ và An toàn Lao động
 
Engineering Technology & Energy Kỹ thuật Công nghệ & Năng lượng
 1. Chemical Laboratory Analysis/ Kỹ thuật viên Phân tích Hoá học trong phòng lab
 2. Chemical Production & Power Engineering Technology - Accelerated/ Sản xuất Hóa chất & Kỹ thuật Công nghệ Điện 
 3. Construction Management/ Quản lý xây dựng
 4. Construction Project Management/ Quản lý dự án xây dựng
 5. Embedded Systems Engineering Design/ Thiết kế Kỹ thuật Hệ thống Nhúng
 6. Industrial Network & Automation/ Mạng lưới công nghiệp & Tự động hóa
 7. Industrial Automation Network Infrastructure / Cơ sở hạ tầng mạng tự động hóa công nghiệp
 8. Instrumentation & Control Engineering Technology - Accelerated/ Công nghệ Thiết bị và Điều khiển Kỹ thuật 
 9. Process Piping Design/ Thiết kế đường ống chuyên nghiệp
 10. Quality Engineering Management/ Quản lý chất lượng
 
Information Technology/ Công nghệ thông tin
 1. Big Data Applied Science/ Khoa học Ứng dụng Dữ liệu Lớn
 2. Big Data - Science & Informatics/ Dữ liệu lớn - Khoa học & Tin học
 3. Cloud Computing for Big Data /Điện toán đám mây đối với dữ liệu lớn
 4. Computer Software & Database Development/ Phát triển phần mềm máy tính & cơ sở dữ liệu
 5. Cyber Security & Computer Forensics/ An ninh mạng và điều tra số
 6. Information Security Network Administration / Quản trị mạng An ninh Thông tin
 7. Information Technology Infrastructure/ Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 8. Information Technology Professional/ Chuyên viên Công nghệ Thông tin
 9. Interactive Media Management/ Quản lý Truyền thông Tương tác
 10. Mobile Application Design & Development/ Thiết kế & Phát triển Ứng dụng Di động
 11. Mobile Application Development/ Phát triển Ứng dụng Di động
 12. Wireless Networking/ Mạng Không Dây
Cơ sở đào tạo: Tại Toronto, Sarnia hoặc Mississauga

Nhập học: Tháng 9, 1 và 5

Thời gian học: 1 - 2 năm, có co-op hoặc không

Học phí: Khoảng 15,000 CAD/ năm

Yêu cầu nhập học: Tốt nghiệp cao đẳng 3 năm hoặc đại học 4 năm, đúng hoặc khác chuyên ngành (tùy chương trình) + IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5)


Các em học sinh quan tâm tới chương trình, vui lòng gửi email về info@crisop.edu.vn hoặc gọi 024.23232527/ 0989.286.959 để được hỗ trợ miễn phí.

Trân trọng.