Chương trình Kỹ sư Môi trường tại Canada

08-10-2020 | 524 lượt xem
Đây là chương trình cử nhân liên kết kéo dài 4,5 năm (9 học kỳ) giữa University of British Columbia (UBC) và University Northern British Columbia (UNBC)
 
BẰNG CẤP

Cử nhân Khoa học Ứng dụng (BASc) về Kỹ thuật Môi trường 

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC
 
Chương trình bắt đầu với hai năm nên tàng về toán và kiến thức khoa học cơ bản được giản dạy tại Phân hhoa Khoa học và Quản lý trực thuộc University of Northern British Columbia. Năm ba và tư đại học, sinh viên được tiếp cận sâu về kiến thức chuyên môn thông qua các môn học về hóa và sinh học tại UBC. Học kỳ cuối cùng, sinh viên chuyển về UNBC để thực hành về thuật môi trường.
 
YÊU CẦU NHẬP HỌC

- Hồ sơ nộp trước 01/3 cho kỳ nhập học tháng 9/2021
- Tuyển sinh giới hạn, lấy từ trên xuống, dựa trên trình độ học vấn của ứng viên
- Học sinh trung học BC và Yukon (bao gồm cả học sinh quốc tế) cần đáp ứng yêu cầu nhập học của UNBC và có điểm trung bình tối thiểu 75% dựa trên bốn môn học sau: Toán 12 hoặc Giải Tích 12, Tiếng Anh 12 và hai môn Khoa học 12 (Lý, Hóa, Sinh, ưu tiên Hóa và Lý, Hóa 11 là bắt buộc). 
 
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 
Khoa học cơ bản về kỹ thuật và môi trường;
Chức năng, quá trình và tương tác của các hệ thống môi trường chính: không khí, đất, nước và sinh vật;
Các khái niệm cơ bản về nhiệt, vận chuyển khối lượng, động lực học chất lỏng và quá trình lưu chuyển;
Lưu lượng nước và sự phát tán của các chất ô nhiễm trong nước mặt và nước ngầm;
Phòng ngừa / kiểm soát ô nhiễm công nghiệp;
Thiết kế công nghệ kiểm soát ô nhiễm nước thải và không khí;
Thiết kế quy trình công nghiệp thông thường;
Đào tạo thực hành về phân tích và xử lý nước thải;
Môi trường địa chất và kỹ thuật môi trường mỏ.
 
YÊU CẦU TỐT NGHIỆP
 
GPA tối thiểu 2,00 (63%) trung bình các môn tại UNBC;
65% số tín chỉ học tại UBC phải đạt kết quả từ 55% trở lên
Bằng tốt nghiệp do UNBC và UBC cấp
 
HỌC PHÍ
 
~CAD 165,000 cho cả 4 năm học tại UBC và UNBC.

Quý phụ huynh/ các em học sinh quan tâm vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc 0989286959 (zalo/viber)

Trân trọng!