Cập nhật danh sách các trường trung học công lập Vancouver (VSB) còn nhận hồ sơ kỳ 9/2018

28-03-2018 | 1449 lượt xem
Tính đến ngày 20/3/2018, chỉ còn 9/19 trường trung học thuộc VSB còn nhận hồ sơ cho kỳ tháng 9/2018
Danh sách các trường còn nhận học sinh quốc tế:
 1. Britannia (lớp 8-11) 
 2. King George ( lớp 8-11) * không còn homestay
 3. Charles Tupper (lớp 8-11) 
 4. Templeton ( lớp 8-11)
 5. Gladstone (lớp 8-11) 
 6. Vancouver Technical (lớp 8-11)
 7. John Oliver (lớp 8-11) 
 8. Windermere (lớp 8-11)
 9. Killarney (lớp 8-11)
 10. South Hill (lớp 11-12, 17 tuổi trở lên) ** Trung tâm Giáo dục dành cho người lớn
** Churchill, David Thompson, Eric Hamber, Lord Byng, Kitsilano, Magee, Point Grey, Prince of Wales và University Hill ngừng xét hồ sơ.
 
** Các trường tiểu học (học sinh sinh từ 2006 - 2013, mẫu giáo - lớp 7): Ngừng nhận hồ sơ

Lưu ý:
 1. Việc sắp xếp trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh của trường, độ tuổi của học sinh, khối lớp muốn nhập học, trình độ tiếng Anh,...
 2. Học sinh được xếp lớp căn cứ vào độ tuổi tương ứng trong hệ thống giáo dục Canada
 3. Học sinh từ 17 tuổi ( sinh 2001 hoặc trước đó) với trình độ tiếng Anh hạn chế không nên nộp hồ sơ vào các trường trung học trừ khi chấp nhận việc phải chuyển tiếp sang trung tâm giáo dục dành cho người lớn để hoàn tất việc lấy bằng trung học phổ thông.
 4. Học sinh từ 17 tuổi, thông thường, cần ít nhất 2 năm để đạt đủ yêu cầu tốt nghiệp trung học của B.C. Các trường chấp nhận học sinh quá tuổi là: Britannia, Charles Tupper, Gladstone, John Oliver và Templeton. Tới 9/2019, học sinh sẽ chuyển sang South Hill Adult School để hoàn tất chương trình trung học.
Văn phòng Du học CRISOP là đại diện tuyển sinh của VSB tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho phụ huynh/ học sinh thông tin xác thực và cập nhật nhất về hệ thống các trường công lập tại Vancouver. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ info@crisop.edu.vn hoặc gọi (024) 23.23.25.27/ 0989.286.959.

Trân trọng.