Các trường có chế độ học bổng cho học sinh ở Wisconsin

18-09-2013 | 5368 lượt xem
Chỉ có 5/77 trường đại học và cao đẳng ở Wisconsin có chế độ học bổng cho du học sinh.
Wisconsin (WI) là một bang nằm ở miền Trung Tây nước Mỹ. Thủ phủ Wisconsin là thành phố Madison. Phía bắc giáp với hồ Superior, thông qua biên giới Canada và bang Michigan. Phía đông giáp với hồ Michigan (bang Michigan); phía Nam giáp với bang Illinois; Tây Nam giáp Iowa và chính Nam giáp với Minnesota.

Cả bang WI có 77 trường đại học và cao đẳng, trong đó có 41 trường đại học 4 năm nhưng chỉ có 5 trường có chế độ học bổng cho du học sinh như sau:

1. Beloit College
Main Address:
700 College Street
Beloit, WI 53511
(608) 363-2000
http://www.beloit.edu/

2. Lawrence University
Main Address:
Box 599
Appleton, WI 54912-0599
(920) 832-7000
http://www.lawrence.edu/

3. Marquette University
Main Address:
PO Box 1881
Milwaukee, WI 53201-1881
(414) 288-7250
http://www.marquette.edu/

4. St Norbert College
Main Address:
100 Grant Street
De Pere, WI 54115-2099
(920) 337-3181
http://www.snc.edu/

5. University of Wisconsin-Superior
Main Address:
Belknap and Catlin, PO Box 2000
Superior, WI 54880
(715) 394-8101
http://www.uwsuper.edu/

Ho Nguyen Anh Minh