Các chương trình Cử nhân ngành business có Co-op tại KPU Vancouver

02-01-2019 | 1058 lượt xem
KPU là trường Đại học Bách khoa duy nhất tại Canada có 4 campus tại Vancouver

Ngành business gồm các chương trình sau có co-op
 
Bachelor of Business Administration in Accounting
Vị trí co-op thông dụng: Intermediate Accountant, Staff Accountant, Junior Bookkeeper, Tax Specialist

Bachelor of Business Administration in Entrepreneurial Leadership

Vị trí co-op thông dụng: Fundraising Assistant, Event Planner, Special Projects Coordinator, Marketing Analyst, Business Operations Coordinator, Business Analyst,
Business Developer Assistant, Research Coordinator

Bachelor of Business Administration in Human Resources Management

Vị trí co-op thông dụng: Employment Standards Officer, Human Resources Assistant,
Volunteer Coordinator, Classification Analyst, Recruitment Coordinator, Training Assistant, Compensation and Administration Assistant, HR and Labour Relations Coordinator

Bachelor of Business Administration in Marketing Management

Vị trí co-op thông dụng: Social Media Coordinator, Events Fundraiser, E-marketing Project Lead, Event Planner, Outreach Communicator, Market Research Assistant,
Online Marketing Assistant, Promotions Assistant

Bachelor of Technology in Information Technology

Vị trí co-op thông dụng: Desktop Analyst, Computer Programmer, Software Engineer,
Network Analyst, IT Technician, Gamer Development Software Engineer

Computer Information Systems Diploma

Vị trí co-op thông dụng: Network Administration, Systems and User Support, Database Design and Management, Systems Analysis and Design, Software Development, Web Page Development

Marketing Management Diploma

Vị trí co-op thông dụng: Social Media Coordinator, Events Fundraiser, E-marketing Project Lead, Event Planner, Outreach Communicator, Market Research Assistant,
Online Marketing Assistant, Promotions Assistant

Post Baccalaureate Diploma in Human Resources Management

Vị trí co-op thông dụng: Employment Standards Officer, Human Resources Assistant,
Volunteer Coordinator, Classification Analyst, Recruitment Coordinator, Training Assistant, Compensation and Administration Assistant, HR and Labour Relations Coordinator
 

Cách thức đăng ký
Sinh viên có thể nộp đơn đăng ký tham gia chương trình co-op vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Yêu cầu chung
Việc đăng ký co-op là tùy chọn. Sinh viên được nhận vào chương trình co-op có cơ hội áp dụng các kiến thức & kỹ năng học được trên lớp vào kỳ thực tập làm việc có trả lương. Số kỳ co-op tối thiểu là 3 (mỗi kỳ kéo dài 4 tháng làm việc full-time) trong suốt quá trình học cho tới khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể lựa chọn hình thức co-op part-time, mỗi kỳ kéo dài 8 tháng, song song với việc học tập trên lớp.

Để được tham gia co-op, sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- GPA tối thiểu 2.7
- Hoàn thành tối đa 75 tín chỉ đối với khóa cử nhân hoặc 30 tín chỉ đối với khóa cao đẳng
- Hoàn thành lớp COOP1101
- Được sự đồng ý của khoa ( thông qua việc đánh giá chuyên cần, thái độ học tập, việc hoàn thành bài...)
 
Các bạn sinh viên có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình KPU, xin vui lòng email tới info@crisop.edu.vn để được giải đáp.

Trân trọng.