BCIT cập nhật các ngành còn mở hồ sơ kỳ 9/2020 - Miễn phí hồ sơ $154

15-05-2020 | 711 lượt xem
BCIT là học viện công nghệ lớn và danh tiếng tại Vancouver, (Canada) với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên tới 98%
 
Các chương trình dưới đây sẽ được miễn phí xét hồ sơ C$154 cho kỳ nhập học tháng 9/2020:
 
Nhóm ngành Kinh doanh & Truyền thông (Business & Media) - Chương trình 2 năm, cấp bằng diploma, học tại campus chính Burnaby
 
Business Management (Quản trị Kinh doanh)
Business Operations Mgmt  (Quản lý hoạt động kinh doanh)
International Business Mgmt (Quản trị kinh doanh quốc tế)
Business Info Tech Mgmt (Quản trị CNTT trong kinh doanh)
Graphic Communication Tech Mgt  ( Quản lý công nghệ truyền thông)
General Insurance and Risk Management  (Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm)
Marketing Management
          Entrepreneurship Option (Doanh nghiệp)
          Professional Sales Option (Bán hàng chuyên nghiệp)
          Marketing Communications Option (Truyền thông tiếp thị)
         Tourism Mgmt Option (Quản lý du lịch)
Broadcast & Online Journalism (Truyền hình và báo chí trực tuyến)
 
 
Nhóm ngành máy tính (Computing) - Chương trình 2 năm, cấp bằng diploma, học tại campus Burnaby hoặc downtown Vancouver
Forensic Investigation –Digital Cybersecurity (An ninh mạng kỹ thuật số - Điều tra số)
 
 
Nhóm ngành xây dựng & môi trường (Construction and the Environment)- Chương trình 2 năm, cấp bằng diploma, học tại campus chính Burnaby
Mineral Exploration & Mining Tech (Khai thác khoáng sản & Công nghệ khai thác
Geomatics Engineering Tech (Coongh nghệ/Kỹ thuật địa chất)
 
 
Nhóm ngành năng lượng (Energy) - Chương trình 2 năm, cấp bằng diploma, học tại campus chính Burnaby
Industrial Network Cybersecurity (An ninh mạng công nghiệp)
Chemical & Environmental Technology (Công nghệ Môi trường & Hóa học


CRISOP là đại diện tuyển sinh chính thức của BCIT tại Việt Nam.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Tel: 0989286959 - Email:info@crissop.edu.vn