Báo cáo của Bộ Di trú Canada về Express Entry năm 2018

19-07-2019 | 2266 lượt xem
Năm 2018, tổng cộng có 122.247 hồ sơ PR đã được nộp qua Express Entry, trong đó 48% có bằng thạc sĩ, 42% có bằng cao đẳng - đại học từ 3 năm trở lên.
 
Ngày 2/7/2019, Bộ Di trú IRCC đã công bố báo cáo tổng hợp các hồ sơ Express Entry năm 2018. Tổng cộng năm 2018 đã có 92.231 người trở thành thường trú nhân (PR) thông qua chương trình Express Entry, tăng 41% so với năm 2017.
 
Năm 2018 có tổng cộng gần 280.000 profile được lập trong Express Entry pool, 70% đủ điều kiện.
 
Năm 2018 có 89.800 thư mời nộp hồ sơ xin PR (ITAs) được cấp. Trong số đó, 47.523 người nhận được ITAs qua chương trình Federal Skilled Workers (diện Tay nghề Liên bang), chiếm 53%, kế tới là Canadian Experience Class 30.571 thư mời, chiếm 28%, có 904 người được mời qua chương trình Federal Skilled Trades Class. PNP có 10.802 người được mời nộp hồ sơ, chiếm 12% tổng số ITAs được cấp.
 
Năm 2018, tổng cộng có 122.247 hồ sơ PR đã được nộp qua Express Entry. Trong đó, Ontario là tỉnh được 64% ứng viên chọn sinh sống. Tiếp đó là British Columbia 22.153 applicants, Alberta (8.868), Saskatchewan (3.708) và Nova Scotia (3.532).
 
Khoảng 80% hồ sơ được xử lý trong vòng dưới 6 tháng.
 
TOP 10 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC NHẬN ITAs
 1. Software Engineers (Kỹ sư phần mềm)
 2. Information Systems Analysts and Consultants (Chuyên gia phân tích và tư vấn hệ thống thông tin)
 3. Computer Programmers and Interactive Media Developers (Lập trình viên máy itnhs và phát triển truyền thông tương tác)
 4. Financial Auditors and Accountants (Kế toán & Kiểm toán tài chính)
 5. Administrative Assistants (Trợ lý hành chính)
 6. Professional Occupations in Advertising, Marketing, and Public Relations (Chuyên viên Quảng cáo, Tiếp thị, Quan hệ công chúng)
 7. University Professors and Lecturers (Giảng viên, Giáo sư đại học)
 8. Financial Investment Analysts (Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính)
 9. Professional Occupations in Business Management (Chuyên viên trong lĩnh vực quản trị kinh doanh)
 10. Consulting (Tư vấn viên)
 11. Advertising, Marketing and Public Relations Managers (Quản lý trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, quan hệ công chúng)
 
TOP 5 NƯỚC CÓ NHIỀU ITAs NHẤT
 1. Ấn Độ: 41.675 - 46%
 2. Trung Quốc: 6.248 - 7%
 3. Nigeria: 6.025 - 7%
 4. Pakistan: 3.112 - 3%
 5. Anh: 2.553 - 3%
Đặc biệt, chỉ có 45% người nhận được ITAs hiện đang sinh sống tại Canada.
 
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÁC HỒ SƠ EE ĐƯỢC NHẬN ITAs
 
51% trong độ tuổi 20-29, 34% 30-34, 11% 35-39; 4% trên 40
48% có bằng thạc sỹ
42% có bằng sau trung học từ 3 năm trở lên
60% không có kinh nghiệm làm việc ở Canada
39% có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ngoài Canada
 
Điểm cộng (additional points) trong các hồ sơ được nhận ITAs
47% không có bất cứ điểm cộng nào.
12% có PNP
10% có job offer tại Canada
25% đã từng theo học các chương trình ít nhất 1 năm trở lên tại Canada
5% thành thạo tiếng Pháp mức CLB 7 trở lên
12% có anh chị em đang sinh sống ở Canada là PR hoặc công dân
 
ĐIỂM QUA CÁC VÒNG
Cao nhất: 456, thấp nhất 439. Có 2 vòng chỉ có điểm 288 và 284 dành cho Skilled Trade (lao động cõ kỹ năng)
 
Toàn văn báo cáo có thể xem tại:
Theo Vũ Thị Hải Anh (Blue Maple Canada)