46 chương trình đào tạo kết hợp thực tập trả lương tại Georgian College (Canada)

29-01-2019 | 1584 lượt xem
Georgian College là trường cao đẳng đầu tiên tại tỉnh bang Ontario đưa chương trình thực tập trả lương (co-op) vào nội dung đào tạo để chuẩn bị tốt nhất kỹ năng làm việc cho sinh viên khi ra trường.

Certificate (1 year)/ Chứng chỉ 1 năm
 • Community Integration Through Co-operative Education (Co-op)
Diplomas (2 years)/ Cao đẳng 2 năm
 • Automotive Business (Co-op)
 • Business - Accounting (Co-op)
 • Business - Marketing (Co-op)
 • Business (Co-op)
 • Business - Entrepreneurship (Co-op)
 • Office Administration - Executive (Co-op)
 • Computer Programmer (Co-op)
 • Computer Systems Technician - Networking (Co-op)
 • Interactive Media Design - Web (Co-op)
 • Architectural Technician (Co-op)
 • Civil Engineering Technician (Co-op)
 • Electrical Engineering Technician (Co-op)
 • Environmental Technician (Co-op)
 • Opticianry (Co-op)
 • Culinary Management (Co-op)
 • Golf Facilities Operation Management (Co-op)
 • Hospitality - Hotel and Resort Operations Management (Co-op)
 • Recreation and Leisure Services (Co-op)
 • Snow Resort Operations (Co-op)
 • Tourism - Marketing and Product Development (Co-op)
 • Indigenous Community and Social Development (Co-op)
 • Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician (Co-op)
 • Mechanical Technician - Precision Skills (Co-op)
Advanced Diplomas (3 years)/ Cao đẳng 3 năm
 • Aviation Management (Co-op)
 • Business Administration - Accounting (Co-op)
 • Business Administration (Co-op)
 • Business Administration - Human Resources (Co-op)
 • Computer Programmer Analyst (Co-op)
 • Architectural Technology (Co-op)
 • Civil Engineering Technology (Co-op)
 • Electrical Engineering Technology (Co-op)
 • Environmental Technology (Co-op)
 • Mechanical Engineering Technology (Co-op)
 • Power Engineering Technology (Co-op)
 • Hospitality Administration - Hotel and Resort (Co-op)
 • Marine Technology - Navigation (Co-op)
 • Marine Engineering Technology (Co-op)
Degrees (4 years)/ Cử nhân 4 năm
 • Honours Bachelor of Business Administration (Automotive Management) (Co-op)
 • Honours Bachelor of Business Administration (Management and Leadership) (Co-op)
 • Honours Bachelor of Police Studies (Co-op)
 • Honours Bachelor of Interior Design (Co-op)
 • Honours Bachelor of Business Administration (Golf Management) (Co-op)
Graduate Certificates (1 or 2 years)/ Chứng chỉ 1 - 2 năm sau đại học/ cao đẳng
 • Human Resources Management (Co-op)
 • Research Analyst (Co-op)
 • Information Systems Security (Co-op)

Văn phòng Du học CRISOP là đại diện tuyển sinh chính thức của Georgian tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh tại số máy 024.23232527/ 0989.286.959 hoặc email info@crisop.edu.vn

Trân trọng!